Aktywni na rynku pracy III

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe 70 osób bez pracy (40 K, 30 M) w wieku 30 l.i więcej (w tym 28 os. bezrobotnych i 42 osoby bierne zawodowo), zamieszkujących w powiatach woj. łódzkiego: m. Łódź, zgierskim, brzezińskim, łódzkim wschodnim, pabianickim (w tym szczególnie osoby zamieszkujące na terenie obszaru miast średnich tracących funkcję społeczne tj. Zgierz i Pabianice) i które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: os. w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49l., którzy nie należą do ww. gr.,
poprzez realizacje w okresie w 06.2022-09.2023 r. kompleksowej indywidualnej ścieżki aktywizacyjnej obejmuj. niezbędne i adekwatne do potrzeb danej osoby formy wsparcia obejmujące:

 • Identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
 • Grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia komputerowe dla min 60 % uczestników wg potrzeb (stypendium szkoleniowe 9,93 zł/h))
 • szkolenia zawodowe w zawodach deficytowych (stypendium szkoleniowe 9,93 zł/h)
 • średnio 4-miesięczne staże zawodowe dla 80 % uczestników (wynagrodzenie 1890,85 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 80% uczestników nabędzie kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu

min. 44,3 % osób w szczególnie trudnej sytuacji lub 60,4 % mężczyzn w wieku 30-49 l. nienależących do w.w. grup podejmie zatrudnienie bądź rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy

Wniosek US-7 do wydruku i osobistego złożenia w odpowiednim Oddziale ZUS bądź złożenia przez platformę PUE dla osób posiadających elektroniczne konto ZUS (instrukcja PUE)

Zaświadczenie ZUS do samodzielnego wygenerowania potwierdzające status na rynku pracy – instrukcja PUE wygenerowanie

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji

Regulamin Projektu Regulamin projektu

 

Projekt został zakończony 30.09.2023

 

EDYCJA I GRUPA I

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.07.2022 

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD – od 08.08-16.08.2022
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w terminie 17-19.08.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 26.08.2022-13.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI BAZ DANYCH w terminie 31.08.2022-16.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram aktualizacja
 • Staże zawodowe Wrzesień 2022-Kwiecień 2023
 • Pośrednictwo pracy Luty 2022-Kwiecień 2023

EDYCJA I GRUPA II

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.08.2022 

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD – od 14.09-23.09.2023
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w terminie 21-23.09.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, Harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 26.09.2022-18.10.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 02.11.2022-25.11.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź,harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 07.11.2022-24.11.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Staże zawodowe Grudzień 2022 -Lipiec 2023
 • Pośrednictwo pracy od Styczeń 2023 – Lipiec 2023

EDYCJA I GRUPA III

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.09.2022 

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD – od 11.10-24.10.2023
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w terminie 21-25.10.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 26.10.2022-22.11.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 28.11.2022-14.12.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram bazy danych
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 28.11.2022-14.12.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram księgowość
 • Staże zawodowe Grudzień 2022-Czerwiec 2023
 • Pośrednictwo pracy od Styczeń 2023

EDYCJA I GRUPA IV

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.10.2022 

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD – od 17.11-30.11.2022
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w terminie 28-30.11.2022 miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram GPZ
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 01.12.2022-23.12.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 27.12.2022 – 13.01.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram bazy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 02.01.2023 – 19.01.2023 , miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram księgowość
 • Staże zawodowe Styczeń 2023 – Maj 2023
 • Pośrednictwo pracy od Maja 2023

EDYCJA I GRUPA V

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.11.2022 

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD – od 14.12-27.12.2022
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w terminie 27.12.2022-29.12.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram GPZ
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 30.12.2022-20.01.2023, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 30.01.2023-16.02.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram bazy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 30.01.2023-15.02.2023 , miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram księgowość
 • Staże zawodowe Luty 2023 – Lipiec 2023
 • Pośrednictwo pracy od Lipca 2023

EDYCJA I GRUPA VI

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.12.2022 

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD – od 17.01-30.01.2023
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w terminie 27.01.2023-31.01.2023, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram GPZ
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 01.02.2023- 23.02.2023, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 27.02.2023-15.03.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź,
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 01.03.2023-17.03.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź,
 • Staże zawodowe Marzec 2023- Sierpień 2023
 • Pośrednictwo pracy – Marzec – Sierpień 2023

EDYCJA I GRUPA VII

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.03.2023

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD 20.03-03.04.2023
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w terminie 29.03.2023-31.03.2023, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram GPZ
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 11.04-27.04.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź,harmonogram bazy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 11.04-25.04.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram księgowość
 • Staże zawodowe Maj 2023-Wrzesień 2023
 • Pośrednictwo pracy Maj 2023-Wrzesień 2023

EDYCJA I GRUPA VIII

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.03.2023

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD 15.03-03.04.2023
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w terminie 03.04-05.04.2023, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram GPZ
 • Szkolenie komputerowe ECDL Base w terminie 06.04-28.04.2023 miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 04.05-19.05.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram bazy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 04.05-19.05.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram księgowość
 • Staże zawodowe Maj 2023-Wrzesień 2023
 • Pośrednictwo pracy Maj 2023-Wrzesień 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 434 791 83,00 zł, dofinansowanie całkowite: 1 363 052,23 zł, w tym UE: 1 219 573,05 zł oraz ze środków dotacji celowej: 143 479,18 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.