Aktywni na rynku pracy III

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe 50 osób bez pracy (28K;22M) w wieku 30 l.i więcej (w tym 20 os. bezrobotnych i 30 osób biernych zawodowo), zamieszkujących w powiatach woj. łódzkiego: m. Łódź, zgierskim, brzezińskim, łódzkim wschodnim, pabianickim (w tym szczególnie osoby zamieszkujące na terenie obszaru miast średnich tracących funkcję społeczne tj. Zgierz i Pabianice) i które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: os. w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49l., którzy nie należą do ww. gr.,
poprzez realizacje w okresie w 06.2022-06.2023 r. kompleksowej indywidualnej ścieżki aktywizacyjnej obejmuj. niezbędne i adekwatne do potrzeb danej osoby formy wsparcia obejmujące:

 • Identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania
 • Grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia komputerowe dla 60 % uczestników wg potrzeb (stypendium szkoleniowe 9,93 zł/h))
 • szkolenia zawodowe w zawodach deficytowych (stypendium szkoleniowe 9,93 zł/h)
 • średnio 4-miesięczne staże zawodowe dla 80 % uczestników (wynagrodzenie 1890,85 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 80% uczestników nabędzie kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu

min. 44,3 % osób w szczególnie trudnej sytuacji lub 60,4 % mężczyzn w wieku 30-49 l. nienależących do w.w. grup podejmie zatrudnienie bądź rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej.

Dokumenty do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy

Wniosek US-7 do wydruku i osobistego złożenia w odpowiednim Oddziale ZUS bądź złożenia przez platformę PUE dla osób posiadających elektroniczne konto ZUS (instrukcja PUE)

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji

Regulamin Projektu Regulamin projektu

EDYCJA I GRUPA I

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.07.2022 

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD – od 09.08.2022
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w terminie 17-19.08.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 26.08.2022-13.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI BAZ DANYCH w terminie 31.08.2022-16.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram aktualizacja

EDYCJA I GRUPA II

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.08.2022 

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD – od 09.09.2022
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w terminie 21-23.09.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, Harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 26.09.2022-18.10.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI BAZ DANYCH w terminie 02.11.2022-21.11.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź,harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 07.11.2022-24.11.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram

 

EDYCJA I GRUPA III

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.09.2022 

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD – od 11.10.2022
 • Grupowe poradnictwo zawodowe w terminie 21-25.10.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 26.10.2022-22.11.2022, miejsce odbywania zajęć Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 037 487,38 zł, dofinansowanie całkowite: 985 613,01 zł, w tym UE: 881 864,27 zł oraz ze środków dotacji celowej: 103 748,74 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.