Nowa droga – stabilne zatrudnienie!

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 70 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar AŁ (m. Łódź, powiaty: zgierski, łódzki wschodni, pabianicki, brzeziński) , poprzez realizację w okresie 01.01.2022 – 31.10.2023 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

 • wsparcie psychologa/trenera/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społeczno – zawodowej
 • szkolenia komputerowe dla 57 % uczestników wg potrzeb (stypendium szkoleniowe 9,93 zł/h))
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe 9,93 zł/h)
 • 5-miesięczne staże zawodowe dla 95 % (wynagrodzenie 1649,34 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 80% uczestników nabędzie kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu

Efektywność zatrudnieniową osiągnie min. 70 % uczestników (w tym 12%  wśród osób niepełnosprawnych).

Dokumenty do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy

Wniosek US-7 do wydruku i osobistego złożenia w odpowiednim Oddziale ZUS bądź złożenia przez platformę PUE dla osób posiadających elektroniczne konto ZUS (instrukcja PUE)

Wniosek US-7 do wydruku i osobistego złożenia w odpowiednim Oddziale ZUS bądź złożenia przez platformę PUE dla osób posiadających elektroniczne konto ZUS (instrukcja PUE)

Zaświadczenie ZUS do samodzielnego wygenerowania potwierdzające status na rynku pracy – instrukcja PUE wygenerowanie

Regulamin rekrutacji

Regulamin_projektu

 

Projekt został zakończony 31.10.2023

 

EDYCJA I GRUPA I

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.03.2022 

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 04.03.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 15.03.2022, Harmonogram IŚR gr 1
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 29.03.2022-12.04.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź (Szczegółowy harmonogram warsztatów)
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI w terminie 19.04.2022-12.05.2022 Harmonogram szczegółowy , miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH w terminie 19.04.2022-09.05.2022 Harmonogram szczegółowy, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI BAZ DANYCH w terminie 25.04.2022-18.05.2022 Harmonogram szczegółowy , miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Staże zawodowe od Czerwiec 2022-Grudzień 2022
 • Pośrednictwo pracy Październik 2022-Grudzień 2022

EDYCJA I GRUPA 2

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.06.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 10.06-30.06.2022,
 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej w terminie 01.07-13.07.2022 (01.07.2022 i 04.07-06.07.2022 w godzinach 14:30-20:30, 2.07.2022 i 07.07-13.07.2022 w godzinach 8:30-14:30). Adres wsparcia: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10 Harmonogram szczegółowy
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 18.07.2022-12.08.2022 w godzinach 8:30-14:30 (w dniu 18.07.2022 w godzinach 14:30-20:30)miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, Szczegółowy harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 26.08.2022-13.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram szczegółowy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH w terminie 26.08.2022-13.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram szczegółowy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI BAZ DANYCH w terminie 31.08.2022-16.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram szczegółowy aktualizacja
 • Staże zawodowe Wrzesień 2022 – Marzec 2023
 • Pośrednictwo pracy Listopad 2022 – Marzec 2023

EDYCJA I GRUPA 3

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.09.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 02.09-21.09.2022
 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej w terminie 21.09.2022-01.10.2022, miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram szczegółowy
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 03.10.2022-27.10.2022,miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram szczegółowy ECDL aktualizacja
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 02.11.2022-21.11.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram szczegółowy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 07.11.2022-24.11.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram szczegółowy
 • Staże zawodowe Grudzień 2022 – Maj 2023
 • Pośrednictwo pracy Listopad 2022 – Maj 2023

EDYCJA I GRUPA 4

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.10.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 07.10-03.11.2022
 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej w terminie 04.11.2022-18.11.2022, miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram szczegółowy
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 28.11.2022-14.12.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram bazy danych
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 28.11.2022-14.12.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram księgowość
 • Staże zawodowe Styczeń 2023 – Wrzesień 2023
 • Pośrednictwo pracy

EDYCJA I GRUPA 5

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.01.2023
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 03.01-16.01.2023
 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej w terminie  16.01.2023-28.01.2023, miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram WARSZTATY
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 30.01.2023 – 24.02.2023, miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 27.02.2023-15.03.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram bazy danych
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 01.03.2023-17.03.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram księgowość
 • Staże zawodowe Marzec 2023 – Wrzesień 2023
 • Pośrednictwo pracy Marzec 2023 – Wrzesień 2023

EDYCJA I GRUPA 6

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 15.01.2023
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 25.01-13.02.2023
 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej w terminie 13.02-24.02.2023, miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram warsztaty
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 27.02-24.03.2023, miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10,harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 11.04-27.04.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram bazy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFOMATYCZNYCH” w terminie 11.04-27.04.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram teleinformatyczne
 • Staże zawodowe Maj 2023 – Październik 2023
 • Pośrednictwo pracy Wrzesień – Październik 2023

EDYCJA I GRUPA 7

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.04.023
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 06.04-17.04.2023
 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej w terminie 17.04-28.04.2023, miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram warsztaty
 • Szkolenie zawodowe ADMINISTRATOR BAZ DANYCH w terminie 04.05-19.05.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram bazy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFOMATYCZNYCH” w terminie 04.05-19.05.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram teleinformatyczne
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 04.05-19.05.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram księgowość
 • Staże zawodowe Maj 2023 – Październik 2023
 • Pośrednictwo pracy Wrzesień – Październik 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 715 824,08 zł, dofinansowanie: 1 630 032,87, w tym UE: 1 458 450,47 zł oraz ze środków dotacji celowej: 171 582,40 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.