Nowa droga – stabilne zatrudnienie!

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 40 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar AŁ (m. Łódź, powiaty: zgierski, łódzki wschodni, pabianicki, brzeziński) , poprzez realizację w okresie 01.01.2022 – 31.05.2023 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

 • wsparcie psychologa/trenera/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społeczno – zawodowej
 • szkolenia komputerowe dla 50 % uczestników wg potrzeb (stypendium szkoleniowe 9,93 zł/h))
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe 9,93 zł/h)
 • 5-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1649,34 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 80% uczestników nabędzie kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu

Efektywność zatrudnieniową osiągnie min. 70 % uczestników (w tym 12%  wśród osób niepełnosprawnych).

Dokumenty do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy

Wniosek US-7 do wydruku i osobistego złożenia w odpowiednim Oddziale ZUS bądź złożenia przez platformę PUE dla osób posiadających elektroniczne konto ZUS (instrukcja PUE)

Regulamin rekrutacji

Regulamin Projektu

EDYCJA I GRUPA I

Rekrutacja rozpoczęła się od 01.03.2022 

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 04.03.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 15.03.2022, Harmonogram IŚR gr 1
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 29.03.2022-12.04.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź (Szczegółowy harmonogram warsztatów)
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI w terminie 19.04.2022-12.05.2022 Harmonogram szczegółowy , miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH w terminie 19.04.2022-09.05.2022 Harmonogram szczegółowy, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI BAZ DANYCH w terminie 25.04.2022-18.05.2022 Harmonogram szczegółowy , miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Staże zawodowe od 01.06.2022

EDYCJA I GRUPA 2

 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej w terminie 01.07-13.07.2022 (01.07.2022 i 04.07-06.07.2022 w godzinach 14:30-20:30, 2.07.2022 i 07.07-13.07.2022 w godzinach 8:30-14:30). Adres wsparcia: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10 Harmonogram szczegółowy
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 18.07.2022-12.08.2022 w godzinach 8:30-14:30 (w dniu 18.07.2022 w godzinach 14:30-20:30)miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, Szczegółowy harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 26.08.2022-13.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram szczegółowy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH w terminie 26.08.2022-13.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram szczegółowy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI BAZ DANYCH w terminie 31.08.2022-16.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram szczegółowy aktualizacja

EDYCJA I GRUPA 3

 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej w terminie 21.09.2022-01.10.2022, miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram szczegółowy
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 03.10.2022-27.10.2022,miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram szczegółowy ECDL aktualizacja
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI BAZ DANYCH w terminie 02.11.2022-21.11.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram szczegółowy
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 07.11.2022-24.11.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram szczegółowy

EDYCJA I GRUPA 4

 • Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej w terminie 04.11.2022-18.11.2022, miejsce odbywania zajęć: Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, harmonogram szczegółowy

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 946 577 ,01 zł, dofinansowanie: 899 248,15 zł, w tym UE: 804 590,46 zł oraz ze środków dotacji celowej: 94 657,69 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.