Projekty zrealizowane

Tutaj umieszczamy wszystkie ważne wydarzenia i realizowane przez nas projekty.

Od lipca 2023 r. zapraszamy osoby w wieku 60+ zamieszkujące miasto Łódź do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym. Szkolenie obejmować będzie zarówno

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 80 osób (50 K, 30 M) niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe 70 osób bez pracy (40 K, 30 M) w wieku 30 l.i więcej (w tym 28 os. bezrobotnych

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 70 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.receptanabiznes.eu/2-edycja/

Rekrutacja do projektu została zakończona. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową projektu:  www.milionprzed30.eu   Termin naboru Formularzy rekrutacyjnych do I Edycji

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.