O Nas

Centrum Edukacji CEiRON powstało w 2002 roku jako Stowarzyszenie pod nazwą Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie CEiRON), dla prowadzenia działalność oświatowo - wychowawczej z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Od początku swojej statutowej działalności jako placówka oświatowo-wychowawcza organizowaliśmy zajęcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne ułatwiające prawidłowe funkcjonowanie w środowisku społecznym i zawodowym. Nasze Centrum powstało przy poparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy z kilkutysięczną grupą naszych absolwentów, pozwala nam trafnie oceniać ich potrzeby i często wyprzedzić oczekiwania. Szkolenia komputerowe to branża, w której czujemy się specjalistami. Zakres świadczonych usług i profesjonalizm to nasze atuty. Chętnie dzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem.

Od 2003 roku Stowarzyszenie prowadzi niepubliczną placówkę oświaty Wydziału Edukacji wpisaną do rejestru Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Od 2004 roku CEiRON podjął współpracę z PFRON-em, m.in. w ramach programu PARTNER, którego celem strategicznym była aktywizacja zawodowa i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie.

Od 2005 roku CEiRON współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa łódzkiego. Nasza Instytucja Szkoleniowa została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przekwalifikowujemy osoby bezrobotne przy współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Zajęcia są realizowane w oparciu o programy ministerialne oraz programy autorskie opracowane przez naszych wykładowców.

Od 2006 roku CEiRON rozszerzył swoją działalność również o projekty szkoleniowe dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania:

Nasze programy szkoleniowe dostosowane są do standardów Unii Europejskiej.

Od 2010 roku przygotowujemy naszych kursantów do egzaminów ECDL. Centrum Egzaminacyjne i Laboratorium ECDL mieści się w naszym Ośrodku Szkoleniowym.

Od 2011 roku powołano przy Stowarzyszeniu Klub Integracji Społecznej (KIS).

Od 2012 roku przygotowujemy do egzaminów językowych TOEIC. W naszym Ośrodku znajduje się Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ETS GLOBAL BV (Educational Testing Global B.V.).

Od 2014 roku przygotowujemy naszych kursantów do egzaminów z zakresu technik sprzedaży oraz negocjacji z elementamin NLP wydawanych przez Fundację VCC.

Jesteśmy również Ośrodkiem prowadzącym szkolenia menedżerskie wg metodologii The Institute of Leadership and Management (ILM) w zakresie negocjacji i aktywnej sprzedaży do poziomu Certyfikatu VCC (Negocjacja i Aktywna Sprzedaż), EJL (Logistyka).

Współpracujemy z Krajową Jednostką Certyfikującą (National Certification Boad) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logisics Association) w zakresie szkoleń i egzaminów w procesie European Junior Logistician oraz European Senior Logistician.

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.