Aktualności

Tutaj umieszczamy wszystkie ważne wydarzenia i realizowane przez nas projekty.

Rekrutacja do projektu “Recepta na biznes II” zostaje wydłużona do 01.07.2022 r. Zapraszamy na stronę internetową projektu www.receptanabiznes.eu  

W dniu 17.06.2022 r. (piątek) Biuro projektu jest nieczynne. Zapraszamy od poniedziałku 20.06.2022 r.

Rekrutacja do projektu została zakończona. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową projektu:  www.milionprzed30.eu   Termin naboru Formularzy rekrutacyjnych do I Edycji

Rekrutacja do projektu została zakończona. Serdecznie zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową projektu: www.receptanabiznes.eu  

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 40 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do

Biuro projektu w dniu 02/05/2022 będzie nieczynne. Zapraszamy od środy 04/05/2022.

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.