Aktualności

Tutaj umieszczamy wszystkie ważne wydarzenia i realizowane przez nas projekty.

Zapraszamy na stronę internetową projektu www.receptanabiznes.eu/2-edycja/  

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe 50 osób bez pracy (28K;22M) w wieku 30 l.i więcej (w tym 20 os. bezrobotnych i 30 osób

W dniu 17.06.2022 r. (piątek) Biuro projektu jest nieczynne. Zapraszamy od poniedziałku 20.06.2022 r.

Rekrutacja do projektu została zakończona. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową projektu:  www.milionprzed30.eu   Termin naboru Formularzy rekrutacyjnych do I Edycji

Rekrutacja do projektu została zakończona. Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową projektu: www.receptanabiznes.eu  

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 40 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.