Zawodowy restart!

 

Uwaga – realizacja projektu zostaje zawieszona do odwołania

Opis projektu:

Zakwalifikowanie 36 osób, które uczestniczyć będą w:

 • spotkaniach z doradcą zawodowym (spotkania dla wszystkich – średnio 6 godzin / osobę),
 • indywidualnych spotkaniach z psychologiem (według potrzeb, średnio dla 18 osób, w wymiarze 6 godzin / osobę),
 • indywidualnych spotkaniach coachingowych (według potrzeb, średnio dla 18 osób w wymiarze 6 godzin / osobę),
 • grupowych warsztatach reintegracji społeczno-zawodowej (warsztaty dla wszystkich w podziale na grupy; 4 grupy w wymiarze 36 godzin/ grupę)
 • szkoleniu komputerowym z certyfikatem wymiarze 96 godzin (szkolenie dla 18 osób),
 • szkoleniach zawodowych dopasowanych do każdej osoby (szkolenia dla wszystkich w wymiarze średnio 100 godzin / osobę),
 • w spotkaniach z pośrednikiem pracy (indywidualne spotkania dla wszystkich, średnio 4 godziny / osobę ),
 • płatnych stażach zawodowych (średnio 4 miesiące stażu / osobę, staż dla 26 osób).


Grupa docelowa:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne niezatrudnione, uczące się/zamieszkałe (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego) na terenie woj. łódzkiego w jednym z powiatów: miasto Łódź, łódzkim wschodnim, brzezińskim, zgierskim, pabianickim, spełniające jedno z poniższych kryteriów (wymienione w A lub B):

A) bierne zawodowo – przyczyną bierności zawodowej jest pełnienie ról opiekuńczych lub bycie emerytem,

B) zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Szczegółowy opis grupy docelowej znajduje się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Cel projektu:

Zreintegrowanie społeczno-zawodowe 36 osób (20 kobiet i 16 mężczyzn) zamieszkałych na terenie m. Łodzi, powiatu łódzkiego wschodniego, powiatu brzezińskiego, powiatu zgierskiego, powiatu pabianickiego, które są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub osoby bierne zawodowe z powodu emerytury lub pełnienia ról opiekuńczych, poprzez realizację w okresie 06.2024 – 07.2025 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Efekty i rezultaty projektu:

 • min. 29 osób nabędzie kwalifikacje,
 • min. 9 osób podejmie zatrudnienie,
 • min. 16 osób poszukiwać będzie pracy,
 • min. 25 osób poprawi swoją sytuację społeczną

 

Wartość projektu: 820 227,70 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 697 193,55 zł

 

 

 

 

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.