Zawodowy restart!

  Uwaga – realizacja projektu zostaje zawieszona do odwołania Opis projektu: Zakwalifikowanie 36 osób, które uczestniczyć będą w: spotkaniach z doradcą zawodowym (spotkania dla wszystkich – średnio 6 godzin / osobę), indywidualnych spotkaniach z psychologiem (według potrzeb, średnio dla 18 osób, w wymiarze 6 godzin / osobę), indywidualnych spotkaniach coachingowych (według potrzeb, średnio dla 18 […]