Aktualności

Tutaj umieszczamy wszystkie ważne wydarzenia i realizowane przez nas projekty.

W dniu 14.08.2023 r. Biuro projektu będzie nieczynne. Zapraszamy 16.08.2023 r.  

Godziny pracy biura

W sierpniu 2023 biuro projektu będzie czynne w godzinach 9:00-14:00

W dniu 09.06.2023 r. Biuro projektu będzie nieczynne. Zapraszamy 12.06.2023 r.

W dniu 2.05.2023 r. Biuro projektu będzie nieczynne. Zapraszamy 4.05.2023 r.

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe 70 osób bez pracy (40 K, 30 M) w wieku 30 l.i więcej (w tym 28 os. bezrobotnych

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 70 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.