Informacja o realizowanych projektach

Informujemy, że CEiRON zakończył realizację wszystkich projektów finansowanych ze środków unijnych.

Informacje o przyszłych projektach dopiero w lutym 2024 r.

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.