Sukces na wyciągnięcie ręki

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 50 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar ŁOM, poprzez realizację w okresie 01.01.2021 – 31.07.2022 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

  • wsparcie psychologa/trenera/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
  • warsztaty reintegracji społeczno – zawodowej
  • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
  • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
  • 4-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1057,60 za miesiąc)
  • pośrednictwo pracy

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 60 % uczestników nabędzie kompetencje społeczne po opuszczeniu programu

min. 80% uczestników nabędzie kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu

min. 75 % uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu

min. 72 % uczestników podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu

Dokumenty do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 033 16,38 zł, dofinansowanie UE: 981 502,36 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.