Sukces na wyciągnięcie ręki

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 50 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar ŁOM, poprzez realizację w okresie 01.01.2021 – 31.07.2022 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

 • wsparcie psychologa/trenera/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społeczno – zawodowej
 • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
 • 4-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1057,60 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 60 % uczestników nabędzie kompetencje społeczne po opuszczeniu programu

min. 80% uczestników nabędzie kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu

min. 75 % uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu

min. 72 % uczestników podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu

Dokumenty do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Regulamin projektu

EDYCJA I GRUPA I

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.03.2021
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 10.03.2021, Harmonogram IŚR
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 19.04.2021-06.05.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 07.05.2021-07.06.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, Harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH” w terminie 21.06.2021-13.07.2021,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI” w terminie 21.06.2021-13.07.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, Harmonogram
 • Staże zawodowe od 26.07.2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 033 16,38 zł, dofinansowanie UE: 981 502,36 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.