Sukces na wyciągnięcie ręki

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 80 osób (50 K, 30 M) niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar ŁOM, poprzez realizację w okresie 01.01.2021 – 30.09.2023 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

 • wsparcie psychologa/trenera/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społeczno – zawodowej
 • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
 • 4-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1057,60 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 60 % uczestników nabędzie kompetencje społeczne po opuszczeniu programu

min. 80% uczestników nabędzie kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu

min. 75 % uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu

min. 72 % uczestników podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu

Dokumenty do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy

Wniosek US-7 do wydruku i osobistego złożenia w odpowiednim Oddziale ZUS bądź złożenia przez platformę PUE dla osób posiadających elektroniczne konto ZUS (instrukcja PUE)

Zaświadczenie ZUS do samodzielnego wygenerowania potwierdzające status na rynku pracy – instrukcja PUE wygenerowanie

Regulamin rekrutacji

Regulamin projektu

Aktualizacja Regulamin rekrutacji 08.12.2022

Aktualizacja Regulamin projektu 08.12.2022

 

Projekt został zakończony 30.09.2023 

 

Harmonogramy

Harmonogram staży zawodowych  Harmonogram staży

GRUPA I

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.03.2021
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 10.03.2021, Harmonogram IŚR
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 19.04.2021-06.05.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 07.05.2021-07.06.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, Harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH” w terminie 21.06.2021-13.07.2021,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI” w terminie 21.06.2021-13.07.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, Harmonogram
 • Staże zawodowe Lipiec 2021- Grudzień 2021
 • Pośrednictwo pracy Listopad – Grudzień 2021

GRUPA II

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 06.09.2021
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 06.09.2021, harmonogram IŚR gr 2
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 27.09.2021-02.10.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 12.10.2021-30.10.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH” w terminie 02.11.2021-26.11.2021,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI” w terminie 02.11.2021-26.11.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe „PRACOWNIK POLIGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ” w terminie 22.11.2021-14.12.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829  Łódź, harmonogram
 • Staże zawodowe Grudzień 2021- Październik 2022
 • Pośrednictwo pracy Kwiecień 2022- Październik 2022

GRUPA III

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od0 4.11.2021
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 04.11.2021, harmonogram IŚR gr 3
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 06.12.2021-22.12.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 28.12.2021-28.01.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH” w terminie 07.02.2022-28.02.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI” w terminie 07.02.2022-28.02.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe „PRACOWNIK POLIGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ” w terminie 28.02.2022-22.03.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829  Łódź, harmonogram
 • Staże zawodowe Marzec 2022 – Wrzesień 2022
 • Pośrednictwo pracy Lipiec 2022 – Wrzesień 2022

GRUPA IV

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 31.01.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 07.02.2022, harmonogram IŚR gr 4
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 07.03.2022- 22.03.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 23.03.2022-15.04.2022 , miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI w terminie 19.04.2022-17.05.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH w terminie 19.04.2022-12.05.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI BAZ DANYCH w terminie 25.04.2022-18.05.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Staże zawodowe Maj 2022 – Luty 2023
 • Pośrednictwo pracy Listopad 2022 – Marzec 2023

GRUPA V

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – 07.04.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 07.04.2022 harmonogram
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 11.05.2022- 26.05.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 27.05.2022 – 24 .06.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram ECDL
 • Szkolenia zawodowe “Pracownik obsługi baz danych” w terminie 27.06.2022-15.07.2022 Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “Pracownik obsługi systemów teleinformatycznych” w terminie 27.06-15.07.2022 Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “Pracownik ds. rachunkowości i księgowości w terminie 27.06.-18.07.2022 Harmonogram
 • Staże zawodowe Sierpień 2022 – Luty 2023
 • Pośrednictwo pracy Październik 2022 – Marzec 2023

 

GRUPA VI

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – 23.11.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 28.11.2022-12.12.2022
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 7.12.2022-21.12.2022 , miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, Harmonogram warsztaty aktualizacja
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 27.12.2022-24.01.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram ECDL
 • Szkolenia zawodowe “Administrator baz danych” w terminie 30.01.2023-21.02.2023, harmonogram bazy danych
 • Szkolenie zawodowe “Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” w terminie 30.01.2023-20.02.2023, harmonogram księgowość
 • Staże zawodowe Marzec 2023 – Sierpień 2023

GRUPA VII

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – 01.02.2023
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 07.02-27.07.2023
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 27.02.2023-13.03.2023 , miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram warsztaty
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 14.03.2023-05.04.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe “Administrator Baz Danych” w terminie 11.04.05.05.2023, harmonogram bazy danych, “Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” w terminie 11.04-28.04.2023, harmonogram księgowość “Pracownik obsługi systemów teleinformatycznych” w terminie 11.04.-05.05.2023, harmonogram teleinformatyczne, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Staże zawodowe Maj 2023 – Wrzesień 2023

GRUPA VIII

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – 01.02.2023
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 16.02-17.03.2023
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 16.03-30.03.2023 , miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram warsztaty
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 31.03-28.04.2023, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe “Administrator Baz Danych” w terminie 04.05-24.05.2023 , harmonogram bazy danych,”Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” w terminie 04.05-24.05.2023, harmonogram księgowość, “Pracownik obsługi systemów teleinformatycznych” w terminie 04.05-24.05.2023,  harmonogram teleinformatyczne, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Staże zawodowe Maj 2023 – Wrzesień 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 670 671,63 zł, dofinansowanie: 1 587 138,04, w tym UE 1 420 070,89 zł oraz ze środków dotacji celowej: 167 067,15 zł.

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.