Sukces na wyciągnięcie ręki

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 50 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar ŁOM, poprzez realizację w okresie 01.01.2021 – 31.07.2022 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

 • wsparcie psychologa/trenera/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społeczno – zawodowej
 • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
 • 4-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1057,60 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 60 % uczestników nabędzie kompetencje społeczne po opuszczeniu programu

min. 80% uczestników nabędzie kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu

min. 75 % uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu

min. 72 % uczestników podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu

Dokumenty do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Regulamin projektu

GRUPA I

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.03.2021
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 10.03.2021, Harmonogram IŚR
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 19.04.2021-06.05.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 07.05.2021-07.06.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, Harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH” w terminie 21.06.2021-13.07.2021,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI” w terminie 21.06.2021-13.07.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, Harmonogram
 • Staże zawodowe od 26.07.2021
 • Pośrednictwo pracy harmonogram

GRUPA II

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.03.2021
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 10.03.2021, harmonogram IŚR gr 2
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 27.09.2021-02.10.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 12.10.2021-30.10.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH” w terminie 02.11.2021-26.11.2021,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI” w terminie 02.11.2021-26.11.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe „PRACOWNIK POLIGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ” w terminie 22.11.2021-14.12.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829  Łódź, harmonogram
 • Staże zawodowe od 07.12.2021
 • Pośrednictwo pracy harmonogram

GRUPA III

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 22.11.2021, harmonogram IŚR gr 3
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 06.12.2021-22.12.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 28.12.2022-28.01.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH” w terminie 07.02.2022-28.02.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI” w terminie 07.02.2022-28.02.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe „PRACOWNIK POLIGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ” w terminie 28.02.2022-22.03.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829  Łódź, harmonogram
 • Staże zawodowe od 07.03.2022
 • Pośrednictwo pracy harmonogram

GRUPA IV

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 31.01.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 22.02.2022, harmonogram IŚR gr 4
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 07.03.2022 22.03.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 23.03.2022-15.04.2022 , miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI w terminie 19.04.2022-16.05.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH w terminie 19.04.2022-12.05.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI BAZ DANYCH w terminie 25.04.2022-18.05.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Staże zawodowe od Maja 2022
 • Pośrednictwo pracy harmonogram

GRUPA V

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – 13.04.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 11.04.2022 harmonogram
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 11.05.2022- 26.05.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenia zawodowe “Pracownik obsługi baz danych” w terminie 27.06.2022-15.07.2022 Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “Pracownik obsługi systemów teleinformatycznych” w terminie 27.06-15.07.2022 Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “Pracownik ds. rachunkowości i księgowości w terminie 27.06.-18.07.2022 Harmonogram
 • Staże zawodowe od Lipca 2022
 • Pośrednictwo pracy harmonogram

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 033 16,38 zł, dofinansowanie: 981 502,36 zł, w tym UE 879 186,32 zł oraz ze środków dotacji celowej: 103 316,04 zł.

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.