MILOWY KROK W PRZYSZŁOŚĆ!

Projekt “Milowy krok w przyszłość!” Cel projektu: Reintegracj społeczna i zawodowa 20 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar ŁOM (w tym min. 5 osób z obszaru rewitalizacji Łodzi), poprzez realizację w okresie 01.04.2020 – 28.02.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego […]

CZAS NA ZMIANY

PROJEKT „Czas na Zmiany“ CZAS REALIZACJI: 15/05/2019 – 14/11/2020. CEL: Wzrost zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących na rynku pracy wśród 50 osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu lub przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (min. 25 osób), […]

ROZEZNANIE RYNKU NR SZZ/10.2.2 – SZKOLENIA INDYWIDUALNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU “CZAS NA ZMIANY”

Łódź dnia 29.01.2020 ROZEZNANIE RYNKU NR SZZ/10.2.2 W związku z realizacją projektu pn. „Czas na zmiany” przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEiRON zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie: PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZAMAWIAJĄCY Centrum Edukacji CEiRON Adres biura projektu: 91-829 Łódź ul. Zawiszy Czarnego 10 (IV piętro) Charakterystyka przedmiotu […]

OGRANICZENIE DOSTĘPU DO BIURA PROJEKTU

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się z prośbą o rezygnację z bezpośrednich wizyt w Biurze Projektu. Od 16.03.2020 r. – 31.05.2020 Biuro projektu jest nieczynne. Od 01.06.2020 r. zapraszamy do Biura projektu tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym. Kontakt pod numerem telefonu: +48 507 794 982 lub mailowo: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl

ROZEZNANIE RYNKU NR DZ/RR/8.2.1

Projekt „AKTYWNI NA RYNKU PRACY II” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź dnia 01.07.2020   ROZEZNANIE RYNKU NR   DZ/RR/8.2.1   Do Projektu pt. „AKTYWNI NA RYNKU PRACY II” współfinansowanego ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach   RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” Poddziałanie […]