Recepta na sukces

Projekt “Recepta na sukces”

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 22 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar Łódzkiej Aglomeracji, poprzez realizację w okresie 01.05.2021 – 31.09.2022 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

 • wsparcie psychologa/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społeczno- zawodowej
 • szkolenia komputerowe 120 h (stypendium szkoleniowe – 1152,00 zł)
 • szkolenia zawodowe min. 80 h (stypendium szkoleniowe – min. 768,00 zł)
 • 5-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1440,00 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na następujące formy wsparcia: konsultacje z doradcą zawodowym (w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji), psychologiem/coachem/socjoterapeutą, warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej, szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe, staż zawodowy, pośrednictwo pracy.

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 9,60 zł/h na następujących formach wsparcia: szkolenie komputerowe ECDL, szkolenie zawodowe oraz stypendium stażowe w wysokości 1440,00 miesięcznie. 

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 75 % uczestników nabędzie kompetencje bądź kwalifikacje po opuszczeniu programu

min. 72 % uczestników podejmie zatrudnienie po puszczeniu programu (osoby niepełnosprawne 12 %)

 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin projektu

 

AKTUALNOŚCI:

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA 30.09.2022 r.

 

Harmonogram:

EDYCJA I GRUPA I

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.07.2021
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram IŚR gr 1
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 01.09.2021-15.09.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej – rekrutacja uzupełniająca w terminie 29.03.2022-12.04.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 22.09.2021-21.10.2021 miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram ECDL
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH” w terminie 02.11.2021-23.11.2021 ,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI” w terminie 02.11.2021-23.11.2021,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK POLIGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ” w terminie 22.11.2021-09.12.2021,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Pośrednictwo pracy harmonogram
 • Staże zawodowe od Grudzień 2021 – Wrzesień 2022
 • Pośrednictwo pracy Listopad 2021 – Wrzesień 2022

EDYCJA I GRUPA II

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 03.12.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w terminie 20.01.2022-02.02.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram IŚR gr 2
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 20.01.2022-02.02.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej – rekrutacja uzupełniająca w terminie 29.03.2022-12.04.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH” w terminie 07.02.2022-23.02.2022 ,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI” w terminie 07.02.2022-23.02.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK POLIGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ” w terminie 07.02.2022-23.02.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Staże zawodowe od Marzec 2022- Wrzesień 2022
 • Pośrednictwo pracy Marzec 2022 – Wrzesień 2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 436 572,44 zł, dofinansowanie: 414 743,81 zł, dofinansowanie UE: 371 086,57 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.