Droga do sukcesu!

Projekt “Droga do sukcesu!”

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 24 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar ŁOM, poprzez realizację w okresie 01.01.2021 – 30.11.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

 • wsparcie psychologa/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społeczno- zawodowej
 • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
 • 4-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1057,60 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na następujące formy wsparcia: konsultacje z doradcą zawodowym (w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji), psychologiem/coachem/socjoterapeutą, warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej, szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe, staż zawodowy.

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 7,05 zł/h na następujących formach wsparcia: szkolenie komputerowe ECDL, szkolenie zawodowe oraz stypendium stażowe w wysokości 1057,60 miesięcznie. 

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 34 % uczestników nabędzie kompetencje społeczne po opuszczeniu programu

min. 70 % uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu

min. 75 % uczestników podejmie zatrudnienie po puszczeniu programu

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin Rekrutacji Projektu

Formularz Zgłoszeniowy

Regulamin Projektu

Regulamin projektu wydłużony

AKTUALNOŚCI:

Realizacja projektu została zakończona.

 

Harmonogram:

EDYCJA I GRUPA I

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 07.01.2021
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 13.01.2021 Szczegółowy harmonogram IŚR
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 28.01.2021-08.02.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź Szczegółowy harmonogram warsztatów reintegracji społeczno-zawodowej
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 08.09.2021-05.10.2021 miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź Szczegółowy harmonogam szkolenia komputerowego ECDL
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH” w terminie 18.03.2021-12.04.2021,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź Szczegółowy harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI” w terminie 18.03.2021-12.04.2021,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź Szczegółowy harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK POLIGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ” w terminie 22.03.2021-14.04.2021,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź Szczegółowy harmonogram
 • Pośrednictwo pracy Harmonogram
 • Staże zawodowe od 26.04.2021

EDYCJA I GRUPA II

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – 19.04.2021
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 13.01.2021 Szczegółowy harmonogram IŚR Grupa 2
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 28.01.2021-08.02.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź Szczegółowy harmonogram warsztatów reintegracji społeczno-zawodowej Grupa 2
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 27.07.2021-23.08.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź Szczegółowy harmonogram ECDL Grupa 2
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH” w terminie 24.08.2021-15.09.2021 1, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź Szczegółowy harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK DS. RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI” w terminie 26.08.2021-17.09.2021, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź Szczegółowy harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “PRACOWNIK POLIGRAFII CYFROWEJ I GRAFIKI KOMPUTEROWEJ” w terminie 24.08.2021-15.09.2021 ,miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź Szczegółowy harmonogram
 • Pośrednictwo pracy Harmonogram
 • Staże zawodowe od 27.09.2022

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 435 7933,90 zł, dofinansowanie UE: 414 004,20 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.