Droga do sukcesu!

Projekt “Droga do sukcesu!”

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 24 osób niezatrudnionych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar ŁOM, poprzez realizację w okresie 01.01.2021 – 30.11.2021 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

  • wsparcie psychologa/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
  • warsztaty reintegracji społeczno- zawodowej
  • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
  • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
  • 4-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1057,60 za miesiąc)
  • pośrednictwo pracy

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na następujące formy wsparcia: konsultacje z doradcą zawodowym (w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji), psychologiem/coachem/socjoterapeutą, warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej, szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe, staż zawodowy.

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 7,05 zł/h na następujących formach wsparcia: szkolenie komputerowe ECDL, szkolenie zawodowe oraz stypendium stażowe w wysokości 1057,60 miesięcznie. 

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 34 % uczestników nabędzie kompetencje społeczne po opuszczeniu programu

min. 70 % uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu

min. 75 % uczestników podejmie zatrudnienie po puszczeniu programu

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin Rekrutacji Projektu

Formularz Zgłoszeniowy

Regulamin Projektu

Regulamin projektu wydłużony

AKTUALNOŚCI:

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się w dniu 07.01.2021 r.

Trwa rekrutacja do II grupy projektu! 

Harmonogram:

EDYCJA I GRUPA I

EDYCJA I GRUPA II

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 435 7933,90 zł, dofinansowanie UE: 414 004,20 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.