Nowy start w przyszłość

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 20 osób niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące obszar AŁ (m. Łódź, powiaty: zgierski, łódzki wschodni, pabianicki, brzeziński) , poprzez realizację w okresie 01.04.2022 – 31.03.2023 indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika obejmującej:

 • wsparcie psychologa/trenera/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społeczno – zawodowej
 • szkolenia komputerowe dla 50 % uczestników wg potrzeb (stypendium szkoleniowe 9,93 zł/h))
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe 9,93 zł/h)
 • 5-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1649,34 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

Planowane do osiągnięcia rezultaty Projektu:

min. 80% uczestników nabędzie kompetencje/kwalifikacje po opuszczeniu programu

Efektywność zatrudnieniową osiągnie min. 72,2 % uczestników (w tym 12%  wśród osób niepełnosprawnych).

 

REALIZACJA PROJEKTU ZAKOŃCZONA 30.04.2023 r.

 

Dokumenty do pobrania 

Formularz zgłoszeniowy

Wniosek US-7 do wydruku i osobistego złożenia w odpowiednim Oddziale ZUS bądź złożenia przez platformę PUE dla osób posiadających elektroniczne konto ZUS (instrukcja PUE)

Regulamin rekrutacji

 

EDYCJA I GRUPA I

Rekrutacja rozpocznie się od 01.05.2022 

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.05.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji – 16.05-08.06.2022
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 13.06.2022-22.06.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram warsztatów
 • Szkolenia zawodowe “Pracownik obsługi baz danych”, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • szkolenie zawodowe “Pracownik obsługi systemów teleinformatycznych” w terminie 27.06-12.07.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Szkolenie zawodowe “Pracownik ds. rachunkowości i księgowości” w terminie 27.06-13.07.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź harmonogram
 • Staże zawodowe Lipiec 2022 – Styczeń 2023
 • Pośrednictwo pracy Sierpień 2022-Styczeń 2023

EDYCJA I GRUPA II

 • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie – od 01.07.2022
 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji 06.07-03.08.2022
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 03.08.2022-10.08.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź  harmonogram
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 11.08.2022-25.08.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, Harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK DS. KSIĘGOWOŚCI I RACHUNKOWOŚCI w terminie 26.08.2022-13.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH w terminie 26.08.2022-13.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram
 • Szkolenie zawodowe PRACOWNIK OBSŁUGI BAZ DANYCH w terminie 31.08.2022-16.09.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram aktualizacja
 • Staże zawodowe Wrzesień 2022 – Marzec 2023
 • Pośrednictwo pracy Wrzesień 2022- Marzec 2023

EDYCJA I GRUPA II (rekrutacja uzupełniająca)

 • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji 07.09-09.09.2022; 15.11-16.11.2022
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 21.09.2022-29.09.2022 i w terminie 17.11-30.11.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram;
 • Szkolenie komputerowe ECDL w terminie 13.10.2022-26.10.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź, harmonogram aktualizacja
 • Szkolenie zawodowe Administrator Baz Danych w terminie 02.11-25.11.2022, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Staż zawodowy Grudzień 2022-Kwiecień 2023
 • Pośrednictwo pracy Kwiecień 2023

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 402 006 13 zł, dofinansowanie: 381 905,82 zł, dofinansowanie UE:341 705,21 zł

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.