Rozeznanie rynku “Milion przed trzydziestką!” – szkolenia indywidualne

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następującego Zamówienia: przeprowadzenie szkoleń indywidualnych z zakresu tworzenia biznesplanu dla 40 osób dorosłych zamieszkujących lub uczących się na obszarze gm. m. Łódź w wymiarze 6h/osobę (tj. łącznie realizacja 240 godzin szkoleń indywidualnych).

Opis zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń indywidualnych w II edycjach po średnio 20 os. każda (łącznie 40 osób). Długość szkoleń: 6h zegarowych na osobę (łącznie 240 godzin zegarowych szkoleń)
Planowany termin: 2021-08-15 – 2022-03-31
Tryb szkoleń: II edycje x średnio 20os, 40os x średnio 2 spotkania x 3h.

Miejsce: Łódź.

Program szkoleń obejmuje analizę konkurencji, przychody i koszty, tworzenie i konsultacje biznesplanów oraz inne zagadnienia związane z tworzeniem biznesplanów.
Tryb szkoleń, ostateczny zakres i poziom szkoleń dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników.

Uczestnicy: 40 osób (minimum 22K) w wieku 18-29 lat bez pracy, tj. biernych zawodowo (12 os.) i niezarejestrowanych bezrobotnych (28 os.), które zamieszkują w rozumieniu KC lub uczą się na obszarze m. Łodzi i które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
UP nie są os. należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe – szkolenia indywidualne- Milion30-1

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.