Rozeznanie rynku “Milion przed trzydziestką!” – szkolenia grupowe

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następującego Zamówienia: przeprowadzenie szkoleń ABC MAŁEGO BIZNESU dla 4 grup szkoleniowych złożonych z osób dorosłych zamieszkujących lub uczących się na obszarze m. Łodzi, w wymiarze 60h/grupę obejmujących zakres wsparcia dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych uczestników projektu. Opis zamówienia: Przeprowadzenie […]

Rozeznanie rynku “Milion przed trzydziestką!” – szkolenia indywidualne

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następującego Zamówienia: przeprowadzenie szkoleń indywidualnych z zakresu tworzenia biznesplanu dla 40 osób dorosłych zamieszkujących lub uczących się na obszarze gm. m. Łódź w wymiarze 6h/osobę (tj. łącznie realizacja 240 godzin szkoleń indywidualnych). Opis zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń indywidualnych w II edycjach po […]