Rozeznanie rynku do projektu “Sukces na wyciągniecie reki” Poddziałanie 9.1.2

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.