Rozeznanie rynku szkolenia grupowe “Recepta na biznes”

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwraca się o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następującego Zamówienia: przeprowadzenie szkoleń ABC MAŁEGO BIZNESU dla 4 grup szkoleniowych złożonych z osób dorosłych zamieszkujących lub uczących się ba obszarze woj. łódzkiego (z wyłączeniem m. Łódź) w wymiarze 60h/grupę obejmujących zakres wsparcia dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych uczestników projektu.

 

Opis zamówienia:

 

Przeprowadzenie szkoleń ABC Małego Biznesu dla 4 grup szkoleniowych po średnio 10 os. w grupie.

 

Długość szkoleń: 60h dydaktycznych

 

Planowany termin: 2021-08-15 – 2022-03-31

 

Tryb szkoleń: 10 dni x 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: Łódź lub inne lokalizacje w woj. łódzkim w przypadku zrekrutowania minimum 10 uczestników z podobnych okolic.

 

Program szkoleń obejmuje wsparcie dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych uczestników na etapie rekrutacji do projektu, m.in.:

  1. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (formy organizacyjne prowadzenia DG, rejestrowanie firmy, systemy rozliczeń, podatki, ZUS, prawo handlowe, prawo pracy, własność intelektualna, RODO, BHP) – 16h
  2. Księgowość małej firmy (księga przychodów i rozchodów, prawo podatkowe, zasady fakturowania, ewidencja księgowo-podatkowa, rozliczenia z ZUS) – 12h
  3. Podstawy marketingu i utrzymania rentowności firmy (identyfikacja wizualna, budowanie marki, podstawy PR, SEO, digital marketing, adwords, inbound marketing mailing, zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej, nowe rynki zbytu) – 12h
  4. Umiejętności społeczne w prowadzeniu działalności gospodarczej (podstawy negocjacji biznesowych, pozyskiwania i obsługi klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem) – 8h
  5. Warsztaty biznesplanowania (pogłębione omówienie głównych zasad dobrego biznesplanu, case study, praca indywidualna i grupowa) – 12h

Tryb szkoleń, ostateczny zakres i poziom szkoleń dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników określonych na podstawie testów poziomujących przeprowadzonych przed rozpoczęciem szkoleń.

 

Uczestnicy: 40 osób (minimum 22K) w wieku 18-29 lat bez pracy, tj. biernych zawodowo (12 os.) i niezarejestrowanych bezrobotnych (28 os.), które zamieszkują w rozumieniu KC lub uczą się na obszarze woj. łódzkiego (z wyłączeniem m. Łodzi) i które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

UP nie są os. należące do grupy docel. określonej dla trybu konkurs. w Poddziałaniu 1.3.1.

 

Szczegóły:

Zapytanie ofertowe – szkolenia grupowe- Recepta na biznes

Nasze Centrum Jest Przystosowane Do Szkolenia Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się
z pełną ofertą naszego centrum edukacyjnego.