AKCJA-DOTACJA

PROJEKT „AKCJA-DOTACJA” Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych w okresie 01.03.2021 r. – 28.02.2023 r. wśród 60 osób (po 30 osób w każdej z II Edycji projektu) pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie łódzkim na Łódzkim Obszarze Metropolitarnym (m. Łódź lub powiat: brzeziński, pabianicki, zgierski, łódzki […]