Rekomendacje

Oceną naszych dokonań są liczne rekomendacje, podziękowania, opinie, które są naszą najbardziej wiarygodną wizytówką. Oto niektóre z nich.


 • Rekomendacja Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół
  „Prosimy przyjąć nasze serdeczne podziękowania za umożliwienie podopiecznym wzięcia udziału
  w projekcie realizowanym przez CEiRON w ramach działania 1.4 SPO RZL- Integracja Zawodowa i Społeczna Osób Niepełnosprawnych"
  „Dzięki cierpliwości, wyjątkowej umiejętności nawiązania kontaktu z młodzieżą oraz profesjonalizmowi personelu Stowarzyszenia młodzi ludzie mogli podnieść swoje kwalifikacje...". 
 • Rekomendacja Centralnego Szpitala Klinicznego-Dziennego Ośrodka Terapeutycznego Dla Młodzieży w Łodzi
  „Uprzejmie dziękujemy za przeprowadzenie zajęć z obsługi komputera dla pacjentów dziennego Ośrodka terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń stwierdzamy, że tego rodzaju zajęcia mają dla naszej młodzieży bardzo dużą wartość terapeutyczną, są atrakcyjne, prowadzone w sposób zmniejszający poziom lęku, są treningiem umiejętności poznawczych, podnoszą indywidualne kompetencje, zwiększają szansę na zatrudnienie po powrocie do zdrowia...". 
 • Rekomendacja Dyrektora Oddziału Łódzkiego PFRON
  „(...) Efekty współpracy PFRON z CEiRON-em oceniam jako bardzo dobre. CEIRON spełnia wszystkie wymogi dotyczące zasobów kadrowych, lokalowych oraz technicznych potrzebnych do wzorowej realizacji wyżej wymienionego programu. Ponad 500 przeszkolonych osób niepełnosprawnych dowodzi, że Państwa rzetelność i profesjonalizm jest godny zaufania". 
 • Rekomendacje Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w Łodzi dotyczące usług szkoleniowych
  „...Osoby kierowane na szkolenia do CEiRON-u były usatysfakcjonowane prowadzonymi tam kursami, co znajdowało odzwierciedlenie zarówno w wypowiedziach ustnych, jak też w ankietach absolwentów szkoleń"
  „W ocenie PUP w Łodzi CEiRON należycie wywiązywał się z podjętych zobowiązań. Szkolenia realizowane były na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzone przez wykładowców o wysokich kwalifikacjach..."
  „...Zamówienia na szkolenia udzielane były z zastosowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych. Potwierdzam, że wszystkie usługi szkoleniowe zostały wykonane z należytą starannością"
  „.. Szkolenia uzyskały wysoką ocenę w ankietach ewaluacyjnych"
  „...Jednostka szkoleniowa należycie wywiązała się z podjętych zobowiązań. Szkolenie przeprowadzone było w sposób rzetelny z zachowaniem dbałości o wysoki poziom uzyskanych w jego wyniku kwalifikacji. Przedstawiciele w/w firmy przekazali i udostępniali starannie przeprowadzoną dokumentację dotyczącą realizowanego szkolenia". 
 • Podziękowania dla pracowników i szkoleniowców Centrum Edukacyjnego CEiRON
  "Podziękowania dla szkoleniowców firmy CEiRON za ogromną cierpliwość, wyrozumiałość i profesjonalne przekazywanie wiedzy. Pragniemy również podziękować Dyrekcji oraz pracownikom administracyjnym za życzliwość i przemiłą atmosferę"
  „ Serdeczne podziękowania za oddanie oraz zaangażowanie dla szkoleniowców firmy CEiRON. Zdobyte tu umiejętności są dla nas bezcenne. Dyrekcji i pracownikom ośrodka dziękujemy za miłą i ciepłą atmosferę, która potwierdziła, że jesteśmy w rękach profesjonalistów. Uśmiech i dobry humor, to objawy, które szybko atakują szkolących się tu kursantów". 

Od licznej grupy naszych absolwentów i kursantów za wprowadzenie w świat komputerów:

 • Świetlica środowiskowa przy MOPS-Filia łódź Widzew
 • Dzieci i personel Przedszkola Miejskiego Nr 71
 • Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7
 • Dzieci i wychowawcy z ogniska TKKF „Sprawność"
 • Dzieci i nauczyciele z Przedszkola Miejskiego Nr 224
 • Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych Nr 7
 • Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5
 • Opiekunowie i dzieci ze świetlicy TPD Łódź Polesie
 • Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3
 • Dzieci i wychowawcy ze Świetlicy Środowiskowej Łódź-Widzew
 • Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
 • Rada Pedagogiczna, dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 107
 • Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4
 • Rada Pedagogiczna, Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 185
 • Dyrektor, uczniowie, nauczyciel informatyki Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 187
 • Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Łódź-Górna
 • Dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Łodzi
 • Dyrekcja, uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1
 • Dyrekcja Gimnazjum Nr 40
 • Dyrekcja Ogólnokształcącej szkoły Muzycznej I i II ST. W Łodzi
 • Dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej przy Pl. Barlickiego w Łodzi
 • Łódzkie Stowarzyszenie Laryngektomowanych w Łodzi
 • Dzieci z Fundacji Opoka w Łodzi
 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań"
  oraz wiele, wiele innych ...