O nas

Centrum Edukacji CEiRON powstało w 2002 roku jako Stowarzyszenie pod nazwą Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie CEiRON), dla prowadzenia działalność oświatowo - wychowawczej z wykorzystaniem  technologii informacyjnej. Od początku swojej statutowej działalności jako placówka oświatowo-wychowawcza organizowaliśmy zajęcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze oraz terapeutyczne ułatwiające prawidłowe funkcjonowanie w środowisku społecznym i zawodowym. Nasze Centrum powstało przy poparciu Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy z kilkutysięczną grupą  naszych absolwentów, pozwala nam trafnie oceniać ich potrzeby i często wyprzedzić oczekiwania. Szkolenia komputerowe to branża, w której czujemy się specjalistami. Zakres świadczonych usług i profesjonalizm to nasze atuty. Chętnie dzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem.

Od 2003 roku Stowarzyszenie prowadzi niepubliczną placówkę oświaty Wydziału Edukacji wpisaną do rejestru Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Od 2004 roku CEiRON podjął  współpracę  z PFRON-em, m.in. w ramach programu PARTNER, którego celem strategicznym była aktywizacja zawodowa i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie.

Od 2005 roku CEiRON współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa łódzkiego.  Nasza Instytucja Szkoleniowa została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Przekwalifikowujemy osoby bezrobotne przy współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy. Zajęcia są realizowane w oparciu o programy ministerialne oraz programy autorskie opracowane przez naszych wykładowców.

Od 2006 roku CEiRON rozszerzył swoją działalność również o projekty szkoleniowe dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania:

 • 1.4 SPORZL Działanie 1.4 " Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"
 • 2.3 ZPORR Działanie 2.3  "Reorientacja zawodowa osób odchodzacych z rolnictwa"
 • 6.1 PO KL Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
 • 7.2 PO KL Działanie 7.2 "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej"
 • 8.1 PO KL Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
 • 6.2 PO KL Działanie 6.2  „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
 • 7.4 PO KL Działanie 7.4  „Niepełnosprawni na rynku pracy”

Nasze programy szkoleniowe dostosowane są do standardów Unii Europejskiej.

Od 2010 roku przygotowujemy naszych kursantów do egzaminów ECDL. Centrum Egzaminacyjne i Laboratorium ECDL mieści się w naszym Ośrodku Szkoleniowym.

Od 2011 roku powołano przy Stowarzyszeniu Klub Integracji Społecznej (KIS).

Od 2012 przygotowujemy do egzaminów językowych TOEIC. W naszym Ośrodku znajduje się Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ETS GLOBAL BV (Educational Testing Global B.V.).

Od 2014 roku przygotowujemy naszych kursantów do egzaminów  z zakresu technik sprzedaży oraz negocjacji z elementamin NLP wydawanych przez Fundację VCC

Jesteśmy również Ośrodkiem prowadzącym szkolenia menedżerskie wg metodologii The Institute of Leadership and Management (ILM) w zakresie negocjacji i aktywnej sprzedaży do poziomu Certyfikatu  VCC (Negocjacja i Aktywna Sprzedaż), EJL (Logistyka).

Współpracujemy z Krajową Jednostką Certyfikującą (National Certification Boad) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logisics Association) w zakresie szkoleń i egzaminów w procesie European Junior Logistician oraz European Senior Logistician .

Realizując swoją działalność współpracujemy między innymi z :

 • Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi
 • Powiatowymi Urzędami Pracy na terenie województwa łódzkiego
 • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego
 • Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
 • Szkołami, przedszkolami, ośrodkami szkolno-wychowawczymi
 • Zakładami Pracy Chronionej
 • Instytucjami państwowymi
 • Prywatnymi przedsiębiorcami
 • Firmami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi
 • Organizacjami pozarządowymi, fundacjami,stowarzyszeniami.