Szkolenia

APLIKACJE BIUROWE

2016-02-10

Aplikacje biurowe, w tym następujące moduły:

 Microsoft WORD – najpopularniejszy obecnie edytor tekstu umożliwiający oprócz edycji także formatowanie tekstu, czyli: nadawanie odpowiedniej szaty typograficznej, stosowanie kolorów, łączenie tekstu z grafiką.

Wersje oprogramowania: MS Word 2010. 
Kurs w stopniu podstawowym i zaawansowanym.

Microsoft EXCEL – arkusz kalkulacyjny, jego najważniejszym narzędziem są funkcje (matematyczne, statystyczne, daty i czasu, finansowe, bazodanowe, logiczne), za pomocą których dane są automatycznie przetwarzane. Program daje również możliwość wizualizacji danych 
w postaci wykresów. Bardzo popularny stosowany w księgowości oraz w biurze.

Wersje oprogramowania: MS Excel 2010.
Kurs w stopniu podstawowym i zaawansowanym.

Microsoft POWERPOINT – program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Każda prezentacja to zbiór slajdów składających się z tekstu, grafiki, animacji oraz dźwięku. Popularny program szeroko wykorzystywany przez biznesmenów, trenerów oraz nauczycieli.

Wersje oprogramowania: MS PowerPoint 2010.
Kurs w stopniu podstawowym i zaawansowanym.

Microsoft ACCESS – system obsługi relacyjnych baz danych. Program wykorzystywany jest głównie do tworzenia baz danych dla małych i średnich firm w celu gromadzenia, analizy oraz przetwarzania danych.

Wersje oprogramowania: MS Access 2010.
Kurs w stopniu podstawowym i zaawansowanym.