Szkolenia

TWORZENIE STRON WWW

2015-12-27

HTML (ang. HyperText Markup Language, pol. język znaczników hipertekstu) - język znaczników wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np.: statyczne grafiki, interaktywne formularze, dynamiczne animacje. Ważną cechą języka, która wyraźnie przyczyniła się do rozpowszechnienia sieci WWW jest niezależność od systemu operacyjnego oraz parametrów sprzętowych komputera, na którym strony te będą oglądane.
Wersje oprogramowania: Edytor Ked/ Easy Html 2.4.6.456/ Hot HTML 2001 Profesjonal
1.0.11 Final/ HTML - Kit 1.0292/ Web Dwarf Free 29.1g
Kurs w stopniu podstawowym i zaawansowanym.

 

XML (ang. EXtensible Markup Language, pol. Rozszerzalny Język Znaczników) - uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych
w strukturalizowany sposób. XML zrewolucjonizował wymianę informacji w Internecie i nie tylko... Wykorzystywany jest gównie w internetowych serwisach informacyjnych, usługach
e-commerce, bankowości elektronicznej, a także w zwykłym oprogramowaniu biurowym (pakiet Microsoft Office do zapisu wszystkich tworzonych w nim dokumentów wykorzystuje właśnie standard XML). XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w dobie Internetu.
Wersje oprogramowania: HTML - Kit 1.0292/ Easy XML Editor 1.1.803.26513
Kurs w stopniu podstawowym i zaawansowanym.

 

CSS (ang. Cascading Style Sheets, pol. Kaskadowe Arkusze Stylów) - to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. Dzięki niemu można opisać wszystkie pojęcia odpowiedzialne za prezentację elementów dokumentów internetowych, takie jak rodzina czcionek, kolor tekstu, marginesy, odstęp międzywierszowy lub nawet pozycja danego elementu względem innych elementów bądź okna przeglądarki. Wykorzystanie arkuszy stylów daje znacznie większe możliwości pozycjonowania elementów na stronie, niż oferuje sam (X)HTML - stanowi ich doskonałe uzupełnienie.
Wersje oprogramowania najnowsza: -
Kurs w stopniu podstawowy i zaawansowany.

 

Java SCRIPT - obiektowy skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape. Najczęściej spotykanym zastosowaniem języka JavaScript są strony internetowe. Skrypty służą do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych.
Wersje oprogramowania najnowsza: -
Kurs w stopniu podstawowym i zaawansowanym.

 

PHP i My SQL - PHP to skryptowy język programowania służący głównie do tworzenia stron internetowych. Język jest prosty w nauce i umożliwia tworzenie profesjonalnych dynamicznych stron internetowych.
MySQL to najpopularniejsza aplikacja bazodanowa typu open source. Doskonale nadaje się do współpracy z wieloma popularnymi językami programowania. Często wykorzystuje się ją do budowania dynamicznych stron internetowych w połączeniu z językami server-side (np. PHP).
Posługiwanie się poleceniami MySQL nie należy do rzeczy specjalnie trudnych - są raczej łatwe do nauczenia nawet dla osób nie znających żadnego języka programowania.
Połączenie PHP i MySQL to profesjonalne narzędzie dla webmasterów.
Wersje oprogramowania najnowsza: -
Kurs w stopniu podstawowym i zaawansowanym.