Formularz

Zapraszamy do zapisywania się na nasze szkolenia.

Dane osobowe:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:


Szkolenie/poziom:
Szkolenie:
Poziom znajomości Adobe PHOTOSHOP:

Poziom znajomości CorelDRAW:

Poziom znajomości Adobe FLASH:Oświadczenie:
Oświadczam
- że w sytuacji nie zakwalifikowania mnie do projektu nie będę zgłaszał/a żadnych roszczeń do Realizatora projektu
- że zostałem/am poinformowany/a, że kursy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).