EFS

Milowy krok!

2020-09-25

Milowy krok!

 

Projekt "Milowy krok!"

 

Cel projektu: Reintegracj społeczna i zawodowa 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące m. Łódź, poprzez realizację w okresie 01.01.2020 - 31.10.2020 indywidualnej ścieżki obejmującej:

  • wsparcie psychologa/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
  • warsztaty reintegracji społeczno- zawodowej
  • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
  • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
  • 3-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1017,40 za miesiąc)
  • pośrednictwo pracy

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na następujące formy wsparcia: konsultacje z doradcą zawodowym (w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji), psychologiem/coachem/socjoterapeutą, warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej, szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe, staż zawodowy.

W związku z udziałem w projekcie Uczestnikowi przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 6,78 zł/h na następujących formach wsparcia: szkolenie komputerowe ECDL, szkolenie zawodowe oraz stypendium stażowe w wysokości 1017,40 miesięcznie. 


Planowane do osięgnięcia rezultaty Projektu:

min. 34 % uczestników nabędzie kompetencje społeczne po opuszczeniu programu

min. 70 % uczestników uzyska kwalifikacje lub kompetencje po opuszczęniu programu

min. 25 % uczestników podejie zatrudnienie po puszczeniu programu

 

Rekrutacja rozpocznie się na początku lutego 2020r.

Rekrutacja do II grupy rozpocznie się 26.02.2020

 

Jeśli jesteś zainteresowany(a), wypełnij formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Rekrutacji Projektu

Formularz Zgłoszeniowy

Regulamin Projektu

 

AKTUALNOŚCI:

Zapraszamy do naboru pracodawców zainteresowanych przyjęciem na 3 miesięczny staż zawodowy! Prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza oferty stażowej na adres centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl 

 

Harmonogram:

EDYCJA I GRUPA I

EDYCJA I GRUPA II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 437 749,03 zł, dofinansowanie UE: 415 861,57 zł