EFS

Milowy krok!

2020-02-13

Milowy krok!

 

Projekt "Milowy krok!"

 

Cel projektu: Reintegracj społeczna i zawodowa 24 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujące m. Łódź, poprzez realizację w okresie 01.01.2020 - 31.10.2020 indywidualnej ścieżki obejmującej:

  • wsparcie psychologa/coacha/socjoterapeuty i doradcy zawodowego
  • warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
  • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
  • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
  • 3-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 1017,40 za miesiąc)
  • pośrednictwo pracy

 

Rekrutacja rozpocznie się na początku lutego 2020r.

 

Jeśli jesteś zainteresowany(a), wypełnij formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Rekrutacji Projektu

Formularz Zgłoszeniowy

Regulamin Projektu

 

AKTUALNOŚCI:

Zapraszamy do naboru pracodawców zainteresowanych przyjęciem na 3 miesięczny staż zawodowy! Prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza oferty stażowej na adres centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl 

 

Harmonogram:

EDYCJA I GRUPA I

  • Badanie predyspozycji kandydatów do udziału w projekcie - od 11.02.2020
  • Spotkania z doradcą zawodowym w celu określenia Indywidualnej Ścieżki Reintegracji od 17.02.2020
  • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej w terminie 02.03.2020-17.03.2020 w godzinach 09:00-16:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 437 749,03 zł, dofinansowanie UE: 415 861,57 zł