EFS

Od pomysłu do biznesu

2019-01-16

 

PROJEKT „Od pomysłu do biznesu


Cel projektu:

Zaktywiwizowanie zawodowe poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych w okresie 01.2019 r. - 02.2021 r. u 74UP (41K,33M) w wieku 30 lat i więcej zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego ( w tym min. 12 osób na obszarze rewitalizowanych lub przeniesionych w związku z realizacją procesów rewitalizacyjnych) nalęząccych do grupy w szczególnej sytuacji na rynku pracy (60 UP) praz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (max 14 osób) poprzez nabycie umiejętnoścvi zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenia 58 nowych i trwałych przedsiębiorstw.


Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000 zł.

Wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy, do 2 100 zł.


Niestety nadal czekamy na  weryfikacje dokumentów z Urzędu. Od razu po ich otrzymaniu, zamieścimy je na stronie. Jesteśmy aktualnie w trakcie przeprowadzki, dlatego przepraszamy za utrudniony kontakt