EFS

Praca w Twoich rękach!

2020-06-30

 

Projekt "Praca w Twoich rękach!"

 

Cel projektu: Reintegracj społeczna i zawodowa 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powiatów ŁOM (M. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) poprzez realizcję w okresie 01.03.2019 - 30.06.2020 indywidualnej ścieżki obejmującej:

 • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
 • warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
 • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
 • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
 • 3-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 997,40 za miesiąc)
 • pośrednictwo pracy

 

Rekrutacja rozpocznie się na początku marca 2019 r.

Rekrutacja do I Edycji została przedłużona do 29.03.2019

Wznowiono rekrutację do I Edycji, rekrutacja trwa do 19.04.2019 (przedłużona do 30.05)

 

Rekrutacja do II Edycji Projektu rusza 19.06.2019! Zapraszamy!

Rekrutacja do II Edycji Projektu rusza 07.10.2019! Zapraszamy!

Rekrutacja do III Edycji Projektu rusza 04.11.2019! Zapraszamy!

 

Zakończono rekrutację do projektu. 


Dokumenty do pobrania:

Regulamin Rekrutacji Projektu

Formularz Zgłoszeniowy

Regulamin Projektu

Mapy obszarów rewitalizowanych ŁOM

 

AKTUALNOŚCI:

Zapraszamy do naboru pracodawców zainteresowanych przyjęciem na 3 miesięczny staż zawodowy! Prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza oferty stażowej na adres centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl 

 

Poszukujemy psychologa mającego doświadczenie w prowadzeniu warsztatów reintegracji społecznej oraz prowadzenia indywidualnych kosnultacji psychologicznych. CV prosimy przesyłać na adres mailowy centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl

 

HARMONOGRAM EDYCJA I GRUPA 1

 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 08.04.2019-19.04.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie komputerowe ECDL 23.04.2019-13.05.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie zawodowe - Pracownik biurowy z elementami archwistyki 14.05.2019-05.06.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Staże zawodowe od 01.07.2019 r.

HARMONOGRAM EDYCJA I GRUPA 2

 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 13.05.2019-24.05.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie komputerowe ECDL 27.05.2019-10.06.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie zawodowe - Pracownik biurowy z elementami baz danych 12.06.2019 - 08.07.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Staże zawodowe od 15.07.2019 r.

HARMONOGRAM EDYCJA I GRUPA 3

 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 03.06.2019-14.06.2019 w godzinach 08:30-14:30, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie komputerowe ECDL 17.06.2019-04.07.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź 
 • Indywidualne szkolenie zawodowe - Kadry i płace 11.07.2019-23.07.2019, w dniach 11.07.2019-12.07.2019 w godzinach 09:00-15:00, w dniach 15.07.2019-23.07.2019 w godzinach 14:00-20:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź 
 • Indywidualne szkolenie zawodowe - Grafika komputerowa z obsługą programów Corel Draw oraz Photoshop - poziom zaawansowany - 18.07.2019-31.07.2019,  w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź 
 • Indywidualne szkolenie zawodowe - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 19.07.2019-26.08.2019, w godzinach 08:00-14:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Siedlecka 3B, 93-138 Łódź 
 • Staże zawodowe od 21.08.2019 r.

HARMONOGRAM EDYCJA II GRUPA 1

 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 15.07.2019-26.07.2019 w godzinach 08:00-14:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie komputerowe ECDL 29.07.2019-13.08.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź 
 • Szkolenie zawodowe - Pracownik biurowy z elementami grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej 19.08.2019 - 13.09.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Staże zawodowe od 24.09.2019 r.

HARMONOGRAM EDYCJA II GRUPA 2

 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 09.09.2019-20.09.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie komputerowe ECDL 23.09.2019-09.09.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź 
 • Szkolenie zawodowe - Pracownik biurowy z elementami archwistyki 10.10.2019-04.11.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Staże zawodowe od 07.11.2019 r.

HARMONOGRAM EDYCJA II GRUPA 3

 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 18.10.2019-31.10.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie komputerowe ECDL 04.11.2019-20.11.2019 w godzinach 08:30-14:30  (w dniu 04.11.2019 zajęcia w godzianch 12:30-18:30), miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź 
 • Indywidualne szkolenie zawodowe - Grafika komputerowa z obsługą programów Corel Draw oraz Photoshop - 28.11.2019-11.12.2019,  w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź 
 • Indywidualne szkolenie zawodowe - Kadry i płace 29.11.2019-10.12.2019, w dniach 29-30.2019, 07.12.2019,  w godzinach 09:00-15:00, w dniach 02.12.-03.12.2019 oray 05.12.2019 w godzinach 13:30-19:30, w dniach  04.12.2019, 06.12.2019, 09.10.-10.12.2019 w godzinach 13:00-19:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź 
 • Indywidualne szkolenie zawodowe - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 02.12.2019-31.12.2019, w godzinach 08:00-14:00, w dniu  31.12.2019 zajęcia w godzinach 8:00-12:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Siedlecka 3B, 93-138 Łódź
 • Staże zawodowe od 19.12.2019 r.

HARMONOGRAM EDYCJA III GRUPA 1

 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 27.11.2019-11.12.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie komputerowe ECDL 12.12.2019-07.01.2019 w godzinach 09:00-15:00  (w dniu 31.12.2020 zajęcia w godzianch 08:30 -13:00), miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie zawodowe - Pracownik biurowy z elementami baz danych 08.01.2020-30.01.2020 w godzinach 09:00-15:00 (w dniu 30.01.2020 zajęcia w godzinach 09:00-13:00), miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Staże zawodowe od 02.2020 r.

HARMONOGRAM EDYCJA III GRUPA 2

 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 09.12.2019-31.12.2019 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łód
 • Szkolenie komputerowe ECDL 02.01.2020-21.01.2019), miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie zawodowe - Pracownik gastronomii 27.01.2020-12.02.2020 w godzinach 09:00-17:00 (w dniu 12.02.2020 zajęcia w godzinach 09:00-13:00), miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź oraz Okopowa 70/106,91-849 Łódź
 • Staże zawodowe od 25.02.2020 r.

HARMONOGRAM EDYCJA III GRUPA 3

 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 16.12.2019- 09.01.2020 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Szkolenie komputerowe ECDL 10.01.2020-27.01.2019 w godzinach 09:00-15:00  (w dniu 27.01.2020 zajęcia w godzianch 09;00 -13:00)), miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Indywidualne szkolenie zawodowe - Grafika komputerowa z obsługą programów Corel Draw oraz Photoshop - 05.02.2020-18.02.2020,  w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź 
 • Indywidualne szkolenie zawodowe - Kadry i płace 03.02.2020-14.02.2020 w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź 
 • Indywidualne szkolenie zawodowe - Pracownik biurowy 03.02.2020-14.02.2020, w godzinach 09:00-15:00, miejsce odbywania zajęć: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
 • Staże zawodowe od 02.2020r.

 

W dniu 30.06.2020 projekt został zakończony. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 470 204,36 zł, dofinansowanie UE: 1 392 204,36 zł