EFS

Praca w Twoich rękach!

2019-03-25

 

Projekt "Praca w Twoich rękach!"

 

Cel projektu: Reintegracj społeczna i zawodowa 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powiatów ŁOM (M. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) poprzez realizcję w okresie 01.03.2019 - 30.06.2020 indywidualnej ścieżki obejmującej:

  • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
  • warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
  • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
  • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
  • 3-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 997,40 za miesiąc)
  • pośrednictwo pracy

 

Rekrutacja rozpocznie się na początku marca 2019 r.

Rekrutacja do I Edycji została przedłużona do 29.03.2019

 

Jeśli jesteś zainteresowany(a), wypełnij formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Rekrutacji Projektu

Formularz Zgłoszeniowy

Regulamin Projektu

Mapy obszarów rewitalizowanych ŁOM