EFS

AKTYWNE WSPARCIE osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2019-08-21

 

PROJEKT „AKTYWNE WSPARCIE

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

 

30.06.2019r. Projekt zakończył się.

AKTUALNOŚCI:

 • Rekrutacja do I Edycji projektu:  22.01.2018 r. - 09.02.2018 r.
 • Rekrutacja do II Edycji projektu: 05.03.2018 r. - 11.05.2018 r. (Rekrutacja wydłużona)
 • Rekrutacja do III Edycji projektu: 14.05.2018 r. - 19.07.2018 r. (Rekrutacjia wydłużona)
Rekrutacja do projektu została zakończona.

 

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz, a my do Ciebie oddzwonimy.

 

Udział w projekcie weźmie 60 osób w wieku 18-64 lata, zamieszkujących województwo łódzkie. Dodatkowo należy spełniać minimum jeden z warunków, czyli:

 • być osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy (posiadać III profil pomocy);
 • korzystać ze świadczeń pomocy społecznej;
 • być osobą niepełnosprawną;
 • korzystać z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

FORMY WSPARCIA:

 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
 • Spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem
 • Szkolenia komputerowe ECDL (108h ze stypendium szkoleniowym 718,20 zł)
 • Szkolenia zawodowe (120h ze stypendium szkoleniowym 798 zł)
 • 3 miesięczny staż zawodowy ze stypendium stażowym 997,40 zł
 • pośrednictwo pracy

Dodatkowo materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu.

 

HARMONOGRAM I EDYCJA grupa 1

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym od 03.03.2018 r.
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 20.02.2018 - 05.03.2018 r. w godzinach 9:00-14:00
 • Szkolenie ECDL 06.03.2018 r. - 29.03.2018 r. w godzinach 9:00-14:00
 • Szkolenie zawodowe: Pracownik biurowy 03.04.2018 -30.04.2018 (03.04.2018 r. - 18.04.2018.r w godzinach 9:00-14:00, 19.04.-27.04.2018 w godzinach 8:45-13:45, 30.04.2018 9:00-14:00)
 • Staże zawodowe od 10.05.2018 r.
 • Pośrednictwo pracy od 07.08.2018 r.

 

HARMONOGRAM I EDYCJA grupa 2

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym od 13.03.2018 r.
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 06.03.2018 - 20.03.2018 r. (bez 09.03.2018 r.) w godzinach 9:00-14:00, (14.03 11:30-16:30)
 • Szkolenie ECDL 21.03.2018 r. - 16.04.2018 r. w godzinach 9:00-14:00
 • Szkolenie zawodowe: Pracownik administracyjno-biurowy 17.04.2018 r. -21.05.2018 r. w godzinach 9:00-14:00
 • Staże zawodowe od 25.05.2018 r.
 • Pośrednictwo pracy od 06.09.2018 r.

 

HARMONOGRAM II EDYCJA grupa 1

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym od 16.04.2018 r.
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 04.04.2018 - 18.04.2018 r. (bez 06.04.2018 r.) w godzinach 9:00-14:00,
 • Szkolenie ECDL 19.04.2018 r. - 21.05.2018 r. (19.04-27.04.18  w godzinach 14:30-19:30, 07.05-21.05.18 w godzinach 9:00-14:00)
 • Szkolenie zawodowe: Pracownik biurowy 22.05.2018 r. - 20.06.2018 r. w godzinach 9:00 - 14:00
 • Staże zawodowe od 21.06.2018 r.
 • Pośrednictwo pracy od 01.08.2018 r.

 

HARMONOGRAM II EDYCJA grupa 2

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym od 09.05.2018 r.
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 09.05.2018 - 23.05.2018 r. (bez 11.05.2018 r.) w godzinach 9:00-14:00,
 • Szkolenie ECDL 24.05.2018 r. - 21.06.2018 r. w godzinach 9:00 - 14:00
 • Szkolenie zawodowe: Pracownik biurowy 22.06.2018 - 19.07.2018 w godzinach 9:00-14:00
 • Staże zawodowe od 26.07.2018 r.
 • Pośrednictwo pracy

 

HARMONOGRAM III EDYCJA grupa 1

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym od 08.06.2018
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 07.06.2018 - 21.06.2018 r. w godzinach 9:00-14:00,
 • Szkolenie ECDL 22.06.2018 r. - 13.07.2018 r. w godzinach 9:00 - 14:00
 • Szkolenie zawodowe "Grafika komputerowa" 16.07.2018 - 10.08.2018 w godzinach 9:00-14:00
 • Staże zawodowe od 29.08.2018 r.
 • Pośrednictwo pracy

HARMONOGRAM III EDYCJA grupa 2

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym od 16.07.2018 r.
 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 16.07.2018 - 27.07.2018 r. w godzinach 9:00-14:00,
 •  Szkolenie ECDL 30.07.2018 r. - 23.08.2018 r. w godzinach 9:00 - 14:00
 • Szkolenie zawodowe Pracownik biurowy w okresie 24.08.2018-20.09.2018 r.
 • Staże od 24.09.2018 r.
 • Pośrednictwo pracy

 

HARMONOGRAM IV EDYCJA grupa 1

 • Warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej 03.12.2018 - 14.12.2018 r. w godzinach 9:00-14:00,
 • Szkolenie ECDL 17.12.2018 r. - 16.01.2019 r. w godzinach 9:00 - 14:00 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10
 • Szkolenie zawodowe: Pracownik biurowy 17.01.2019 - 18.02.2019 w godzinach 9:00-14:00, Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10

Dokumenty do pobrania:

Formularz - wersja do druku

Regulamin rekrutacji

Umowa stażowa

W związku z problemami z formularzem, prosimy o przesyłanie maila na adres: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl lub na fb lub osobiście.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 007 523,48 zł, dofinansowanie z UE: 957 147,30 zł.