EFS

Otwarte drzwi do zatrudnienia II

2019-03-20

PROJEKT „Otwarte drzwi do zatrudnienia II

                                       realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                                             w okresie 01.06.2018 - 30.06.2019

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie - „Otwarte drzwi do zatrudnienia II”.

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe

 • szkolenie zawodowe/komputerowe (dopasowane do predyspozycji Uczestników) ze stypendium szkoleniowym

 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł)

 • pośrednictwo pracy

Sprawdź, czy ten projekt jest dla Ciebie - kryteria naboru (należy spełnić wszystkie warunki):

 • wiek: 15-29 lat;
 • mieszkać na terenie województwa łódzkiego;
 • być osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowana w Urzędzie Pracy;
 • nie pracować;
 • być osobą nieuczącą się (w trybie stacjonarnym).

Projekt ma na celu wzrost aktywności zawodowej i zdolność do zatrudnienia 60(36K,24M) w wieku 18-29 lat bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym 48 osób(29K, 19M) biernych zawodowo i 12(7K,5M) bezrobotnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo łódzkie, w tym osoby niepełnosprawne, poprzez realizację wsparcia obejmujące doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

Wartość projektu: 815 362,50 zł, dofinansowanie ze środków UE: 774 594,37 zł

AKTUALNOŚCI:

05.02.2019 r. Rekrutacja do projektu została zakończona.

W okresie 20.08.2018 r. - 06.09.2018 r. trwał nabór formularzy do I Edycji projektu. Rektutacja do I Edycji została zakończona.

HARMONOGRAM I EDYCJA grupa 1 

 • Indywidualne doradztwo zawodowe od 13.08.2018 r. - 27.08.2018 r.
 • Szkolenie z kompetencji kluczowych ECDL Base 27.08.2018 r. - 18.09.2018 r. w godzinach 9:00 - 14:00 Łódź, ul. Konstytucyjna 42
 • Szkolenia zawodowe: 
 • Księgowość, kary i płace 08.10-02.11.2018 r.w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Staże zawodowe od 15.11.2018 r.

HARMONOGRAM I EDYCJA grupa 2 

 • Indywidualne doradztwo zawodowe od 03.09.2018-27.09.2018r.
 • Grafika komputerowa 24.09.2018 r. - 19.10.2018 r. w godzinach 9-14 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Staże zawodowe od 5.11.2018 r.

Od 03.09.2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do II Edycji projektu

HARMONOGRAM II EDYCJA grupa 1 

 • Indywidualne doradztwo zawodowe od 04.09.2018 r. - 02.10.2018
 • Szkolenie komputerowe ECDL
 • 01.10.2018 - 23.10.2018, w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Szkolenia zawodowe
 • Pracownik biurowy, 24.10.2018-23.11/2018w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Staże zawodowe od 26.11.2018

HARMONOGRAM II EDYCJA grupa 2

 • Indywidulne doradztwo zawodowe od 08.01.2019 - 23.01.2019
 • Szkolenie komputerowe ECDL
 • 26.11.2018 - 18.12.2018, w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Szkolenia zawodowe
 • Księgowość, kadry płace  19.12.2018 - 24.01.2019 w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Staże zawodowe od 04.02.2019 r.

HARMONOGRAM III EDYCJA grupa 1 

 • Indywidualne doradztwo zawodowe od 17.01.2019 - 06.02.2019
 • Szkolenie zawodowe Pracownik biurowy 16.01.2019 -14.02.2019 (16.01-23.01.2019 w godzinach 14-19 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c, 24.01-14.02.2019 w godzinach 9-14, Łódź, ul. Zawiszy Czarnego10
 • Staże zawodowe od 25.02.2019

HARMONOGRAM III EDYCJA grupa 2

 • Szkolenie zawodowe Grafika komputerowa 07.02-06.03.2019 r. (07.02-18.02.19 w godzinach 14-19, 19.02-06.03.2019 w godzinach 9-14) ul. Zawiszy Czarnego 10
 • Staże zawodowe od 12.03.2019