EFS

Otwarte drzwi do zatrudnienia II

2018-11-14

PROJEKT „Otwarte drzwi do zatrudnienia II

                                       realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych                                          w okresie 01.06.2018 - 30.06.2019

 

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie - „Otwarte drzwi do zatrudnienia II”.

 

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe

 • szkolenie zawodowe/komputerowe (dopasowane do predyspozycji Uczestników) ze stypendium szkoleniowym

 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł)

 • pośrednictwo pracy

 

Sprawdź, czy ten projekt jest dla Ciebie - kryteria naboru (należy spełnić wszystkie warunki):

 • wiek: 15-29 lat;
 • mieszkać na terenie województwa łódzkiego;
 • być osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowana w Urzędzie Pracy;
 • nie pracować;
 • być osobą nieuczącą się (w trybie stacjonarnym).

 

Projekt ma na celu wzrost aktywności zawodowej i zdolność do zatrudnienia 60(36K,24M) w wieku 18-29 lat bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym 48 osób(29K, 19M) biernych zawodowo i 12(7K,5M) bezrobotnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo łódzkie, w tym osoby niepełnosprawne, poprzez realizację wsparcia obejmujące doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

 

Wartość projektu: 815 362,50 zł, dofinansowanie ze środków UE: 774 594,37 zł

 

AKTUALNOŚCI:

W okresie 20.08.2018 r. - 06.09.2018 r. trwał nabór formularzy do I Edycji projektu. Rektutacja do I Edycji została zakończona.

HARMONOGRAM I Edycja

 • Indywidualne doradztwo zawodowe od 13.08.2018 r.
 • Szkolenie z kompetencji kluczowych ECDL Base 27.08.2018 r. - 18.09.2018 r. w godzinach 9:00 - 14:00 Łódź, ul. Konstytucyjna 42
 • Szkolenia zawodowe: 
 • Księgowość, kary i płace 08.10-02.11.2018 r.w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Grafika komputerowa 24.09.2018 r. - 19.10.2018 r. w godzinach 9-14 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c

 

Od 03.09.2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do II Edycji projektu

HARMONOGRAM II EDYCJA

 

 • Indywidualne doradztwo zawodowe od 04.09.2018 r.
 • Szkolenie komputerowe
 • 01.10.2018 - 23.10.2018, w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Szkolenia zawodowe
 • Pracownik biurowy, 24.10.2018 - 22.11.2018 w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c

Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz a my do Ciebie oddzwonimy!

W związku z problemami z formularzem, prosimy o przesyłanie maila na adres: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl lub na fb lub osobiście.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji