EFS

Otwarte drzwi do zatrudnienia II

2019-07-23

PROJEKT „Otwarte drzwi do zatrudnienia II

     realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 01.06.2018 - 30.06.2019

30.06.2019 r. Projekt zakończył się.

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe

 • szkolenie zawodowe/komputerowe (dopasowane do predyspozycji Uczestników) ze stypendium szkoleniowym

 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe (stypendium 997,40 zł)

 • pośrednictwo pracy

Sprawdź, czy ten projekt jest dla Ciebie - kryteria naboru (należy spełnić wszystkie warunki):

 • wiek: 15-29 lat;
 • mieszkać na terenie województwa łódzkiego;
 • być osobą bierną zawodowo lub bezrobotną niezarejestrowana w Urzędzie Pracy;
 • nie pracować;
 • być osobą nieuczącą się (w trybie stacjonarnym).

Projekt ma na celu wzrost aktywności zawodowej i zdolność do zatrudnienia 60(36K,24M) w wieku 18-29 lat bez pracy, niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym 48 osób(29K, 19M) biernych zawodowo i 12(7K,5M) bezrobotnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkujących województwo łódzkie, w tym osoby niepełnosprawne, poprzez realizację wsparcia obejmujące doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

Wartość projektu: 815 362,50 zł, dofinansowanie ze środków UE: 774 594,37 zł

AKTUALNOŚCI:

05.02.2019 r. Rekrutacja do projektu została zakończona.

W okresie 20.08.2018 r. - 06.09.2018 r. trwał nabór formularzy do I Edycji projektu. Rektutacja do I Edycji została zakończona.

HARMONOGRAM I EDYCJA grupa 1 

 • Indywidualne doradztwo zawodowe od 13.08.2018 r. - 27.08.2018 r.
 • Szkolenie z kompetencji kluczowych ECDL Base 27.08.2018 r. - 18.09.2018 r. w godzinach 9:00 - 14:00 Łódź, ul. Konstytucyjna 42
 • Szkolenia zawodowe: 
 • Księgowość, kary i płace 08.10-02.11.2018 r.w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Staże zawodowe od 15.11.2018 r.

HARMONOGRAM I EDYCJA grupa 2 

 • Indywidualne doradztwo zawodowe od 03.09.2018-27.09.2018r.
 • Grafika komputerowa 24.09.2018 r. - 19.10.2018 r. w godzinach 9-14 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Staże zawodowe od 5.11.2018 r.

Od 03.09.2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do II Edycji projektu

HARMONOGRAM II EDYCJA grupa 1 

 • Indywidualne doradztwo zawodowe od 04.09.2018 r. - 02.10.2018
 • Szkolenie komputerowe ECDL
 • 01.10.2018 - 23.10.2018, w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Szkolenia zawodowe
 • Pracownik biurowy, 24.10.2018-23.11/2018w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Staże zawodowe od 26.11.2018

HARMONOGRAM II EDYCJA grupa 2

 • Indywidulne doradztwo zawodowe od 08.01.2019 - 23.01.2019
 • Szkolenie komputerowe ECDL
 • 26.11.2018 - 18.12.2018, w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Szkolenia zawodowe
 • Księgowość, kadry płace  19.12.2018 - 24.01.2019 w godzinach 9-14, Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Staże zawodowe od 04.02.2019 r.

HARMONOGRAM III EDYCJA grupa 1 

 • Indywidualne doradztwo zawodowe od 17.01.2019 - 06.02.2019
 • Szkolenie zawodowe Pracownik biurowy 16.01.2019 -14.02.2019 (16.01-23.01.2019 w godzinach 14-19 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c, 24.01-14.02.2019 w godzinach 9-14, Łódź, ul. Zawiszy Czarnego10
 • Staże zawodowe od 25.02.2019

HARMONOGRAM III EDYCJA grupa 2

 • Szkolenie zawodowe Grafika komputerowa 07.02-06.03.2019 r. (07.02-18.02.19 w godzinach 14-19, 19.02-06.03.2019 w godzinach 9-14) ul. Zawiszy Czarnego 10
 • Staże zawodowe od 12.03.2019 i zokończą się do końca czerwca
 • Pośrednictwo pracy czerwiec 2019 r.

Lista staży zawodowych realizowanych w projekcie "Otwarte drzwi do zatrudnienia II"Harmonogram godzinowy spotkań z doradcą zawodowym,

realizowanych  w ramach projektu „Otwarte drzwi do zatrudnienia II”

Miejsce realizacji doradztwa: ul. Konstytucyjna 42c, 92-203 Łódź / ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź

Edycja I Grupa 1

Doradztwo zawodowe w dniu: 13.08.2018 w godzinach 9:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu: 14.08.2018 w godzinach 12:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu: 20.08.2018 w godzinach 9:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu: 21.08.2018 w godzinach 9:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu: 22.08.2018 w godzinach 9:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu: 23.08.2018 w godzinach 15:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu: 21.08.2018 w godzinach 9:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu: 24.08.2018 w godzinach 9:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu: 27.08.2018 w godzinach 14:00-17:00

Edycja I Grupa 2 i Edycja II Grupa 1

Doradztwo zawodowe w dniu: 03.09.2018 w godzinach 9:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  04.09.2018 w godzinach 9:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  05.09.2018 w godzinach 9:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  06.09.2018 w godzinach 12:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  10.09.2018 w godzinach 9:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  11.09.2018 w godzinach 9:00-12:00 i 15:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  12.09.2018 w godzinach 9:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  13.09.2018 w godzinach 14:00-20:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  14.09.2018 w godzinach 15:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  18.09.2018 w godzinach 9:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  20.09.2018 w godzinach 9:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  21.09.2018 w godzinach 9:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  24.09.2018 w godzinach 14:00-17:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  25.09.2018 w godzinach 14:00-17:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  26.09.2018 w godzinach 14:00-17:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  27.09.2018 w godzinach 11:00-17:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  28.09.2018 w godzinach 11:00-14:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  29.09.2018 w godzinach 9:00-12:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  01.10.2018 w godzinach 9:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  02.10.2018 w godzinach 14:00-17:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  04.10.2018 w godzinach 14:00-17:00

Edycja II Grupa 2

Doradztwo zawodowe w dniu:  30.10.2018 w godzinach 8:00-17:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  07.11.2018 w godzinach 9:00-12:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  09.11.2018 w godzinach 9:00-12:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  16.11.2018 w godzinach 8:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  19.09.2018 w godzinach 11:00-20:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  20.09.2018 w godzinach 10:00-13:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  21.09.2018 w godzinach 9:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  22.09.2018 w godzinach 8:00-17:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  23.09.2018 w godzinach 9:00-12:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  26.09.2018 w godzinach 12:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  27.09.2018 w godzinach 12:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  29.09.2018 w godzinach 15:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  06.12.2018 w godzinach 17:00-20:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  10.12.2018 w godzinach 14:00-17:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  12.12.2018 w godzinach 14:00-17:00

Edycja III Grupa 1 i Edycja III Grupa 2

Doradztwo zawodowe w dniu:  07.01.2019 w godzinach 9:00-12:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  08.01.2019 w godzinach 12:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  09.01.2019 w godzinach 15:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  10.01.2019 w godzinach 8:00-17:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  11.01.2019 w godzinach 8:00-11:00 i 15:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  14.01.2019 w godzinach 8:00-14:00 i 15:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  15.01.2019 w godzinach 10:00-13:00 i 14:00-17:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  16.01.2019 w godzinach 8:00-14:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  17.01.2019 w godzinach 11:00-14:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  18.01.2019 w godzinach 9:00-12:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  21.01.2019 w godzinach 8:00-14:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  22.01.2019 w godzinach 11:00-14:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  23.01.2019 w godzinach 11:00-14:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  24.01.2019 w godzinach 9:00-12:00 i 13:00-16:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  25.01.2019 w godzinach 10:00-16:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  28.01.2019 w godzinach 9:00-12:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  29.01.2019 w godzinach 9:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  30.01.2019 w godzinach 10:00-16:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  31.01.2019 w godzinach 8:00-17:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  01.02.2019 w godzinach 9:00-15:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  04.02.2019 w godzinach 8:00-11:00 i 12:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  05.02.2019 w godzinach 12:00-18:00

Doradztwo zawodowe w dniu:  06.02.2019 w godzinach 14:00-17:00

 

Harmonogram godzinowy pośrednictwa pracy,

realizowanych  w ramach projektu „Otwarte drzwi do zatrudnienia II”

Miejsce realizacji doradztwa: ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź

Edycja I Grupa 1 i Edycja I Grupa 2

Pośrednictwo pracy w dniu: 05.02.2019 w godzinach 15:00-18:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 06.02.2019 w godzinach 8:00-14:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 07.02.2019 w godzinach 8:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 08.02.2019 w godzinach 11:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 11.02.2019 w godzinach 8:00-11:00 i 14:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 12.02.2019 w godzinach 11:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 13.02.2019 w godzinach 8:00-14:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 14.02.2019 w godzinach 8:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 15.02.2019 w godzinach 8:00-14:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 18.02.2019 w godzinach 8:00-11:00 i  14:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 19.02.2019 w godzinach 8:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 20.02.2019 w godzinach 8:00-14:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 21.02.2019 w godzinach 11:00-14:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 22.02.2019 w godzinach 8:00-14:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 28.02.2019 w godzinach 11:00-14:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 06.03.2019 w godzinach 8:00-11:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 07.03.2019 w godzinach 8:00-11:00

Edycja II Grupa 1

Pośrednictwo pracy w dniu: 08.02.2019 w godzinach 8:00-11:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 15.02.2019 w godzinach 14:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 19.02.2019 w godzinach 14:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 21.02.2019 w godzinach 8:00-11:00 i 14:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 01.03.2019 w godzinach 11:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 07.03.2019 w godzinach 11:00-17:00

Pośrednictwo pracy w dniu: 08.03.2019 w godzinach 8:00-11:00