EFS

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

2018-06-04

Poddziałanie 8.2.1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


okres realizacji:

01.02.2017 - 31.05.2018


31.05.2018 r. projekt zakończył się.


05.01.2018 r. REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych (chętnych do podjęcia zatrudnienia) zarejestrowanych lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 30-64 lata, z wykształceniem poniżej wyższego (tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) oraz zamieszkałych na terenie jednego z powiatów:

 • brzeziński
 • pabianicki
 • zgierski
 • łódzki wschodni
 • m. Łódź

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków.

Pierwszeństwo przy rekrutacji mają osoby zamieszkujące powiaty: brzeziński, pabianicki, zgierski i łódźki wschodni!

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego (wszystkie formularze przesłane przed datą rozpoczęcia rekrutacji nie będą brane pod uwagę), zostanie on zweryfikowany i będziemy się kontaktować telefonicznie z Kandydatami/-tkami (spełniającymi wymogi formalne projektu) w celu zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • szkolenie zawodowe około 120h (np. księgowość i kadry i płace, grafik komputerowy, pracownik biurowy, opiekun osób starszych itp.), stypendium szkoleniowe 798 zł, zwrot kosztów dojazdu
 • staż zawodowy  (3-miesięczny) z wynagrodzeniem 1850 zł netto zgodny z tematem odbywanego szkolenia zawodowego
 • poradnictwo zawodowe 8h
 • pośrednictwo pracy 9h

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Okres naboru formularzy zgłoszeniowych do I Edycji projektu: 20.02.2017 - 10.03.2017. Od 13.03.2017 r. wznawiamy rekrutację do projektu.

Zakończona rekrutacja do I Edycji projektu

Okres naboru formularzy zgłoszeniowych do II Edycji projektu: 19.08.2017- 05.01.2018 r.


HARMONOGRAM DLA I EDYCJI PROJEKTU:

-Indywidalne doradztwo zawodowe - od 21.03.2017 r.

-Szkolenia zawodowe:

 • Pracownik biurowy 24.04.2017-25.04.2017 14:00-19:00. Lokalizacja: Łódź, 24.04-28.04.2017 Legionów 2, 04.05-25.05.2017 Konstytucyjna 42c
 • Księgowość, kadry i płace 24.04.2017-25.04.2017 9:00-14:00. Lokalizacja: Łódź, Legionów 2
 • Opiekun osób starszych 24.04.2017-24.04.2017 9:00-14:00. Lokalizacja: 24.04.2017 Łódź, Legionów 2, 25.04-28.04.2017 Łódź ul. Dojazdowa 5/7, 04.05-24.05.2017 Łódź, ul. Złotnicza 10
 • Pracownik biurowy z MS Office 10.07.2017-04.08.2017 8:30-13:30 Łódź, ul. Konstytucyjna 42
 • Księgowość, kadry i płace 21.08.2017-18.09.2017 9:00-14:00 Łódź, ul. Legionów 2

- Staż zawodowy - od 01.06.2017 r.

- Pośrednictwo pracy - od 20.06.2017

 

HARMONOGRAM DLA II EDYCJI PROJEKTU:

Indywidalne doradztwo zawodowe - od 13.09.2017 r.

 • Pracownik biurowy z MS Office 09.10.2017-06.11.2017 8:30-13:30 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Opiekun osób starszych 16.10.2017-13.11.2017 9:00-14:00 Łódź, ul. Złotnicza 10
 • Księgowośc, kadry i płace 13.11.2017-08.12.2017 9:00-14:00 Łódź, ul. Legionów 2
 • Grafika komputerowa: 06.12.2017-20.12.2017 13:30-18:30, 21.12.2017-05.01.2018 9:00-14:00 Łódź, ul. Konstytucyjna 42c
 • Handlowiec:11.12.2017 - 10.01.2018 9:00-14:00 Łódź, ul. Legionów 2
 • Opiekun osób starszych 08.05.2018-02.02.2018  r. 9:00-14:00 Łódź, ul. Złotnicza 10

- Staż zawodowy - od 07.11.2017

- Pośrednictwo pracy- od 22.11.2017

 

Wartość projektu: 1 419 184,51 zł. Dofinanowanie z UE 1 348 225,28 zł.

 

DOKUMENTY

Regulamin projektu - pobierz plik

Umowa uczestnictwa - pobierz plik

Regulamin rekrutacji - pobierz plik

Umowa stażowa - pobierz plik