EFS

OTWARTE DRZWI DO ZATRUDNIENIA

2018-01-31

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie - „Otwarte drzwi do zatrudnienia”, realizowanym w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W ramach projektu oferujemy:

  • doradztwo zawodowe
  • szkolenie zawodowe/komputerowe (dopasowane do predyspozycji Uczestników) ze stypendium szkoleniowym
  • 3-miesięczne płatne staże zawodowe
  • pośrednictwo pracy

Sprawdź, czy ten projekt jest dla Ciebie - kryteria naboru (należy spełnić wszystkie warunki):

- wiek: 15-29 lat;
- zamieszkanie na terenie województwa łódzkiego;

- brak zatrudnienia;

- osoby nieuczące się (z wyjątkiem studiów niestacjonarnych).

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji on-line (konieczność wypełnienia formularza ponownie w siedzibie Ceiron po umówieniu terminu rozmowy kwalifikacyjnej) lub pobrania i wypełnienia formularza zgłoszeniowego w wersji pełnej (skan prosimy przesłać na adres: ceiron@ceiron.org.pl):

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU "OTWARTE DRZWI DO ZATRUDNIENIA"

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "OTWARTE DRZWI DO ZATRUDNIENIA"

 

***

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW/CZEK I EDYCJI PROJEKTU

Identyfikacja potrzeb (doradztwo zawodowe): od 17.03.2016 (zajęcia wyznaczane indywidualnie)

Szkolenie zawodowe „Księgowość i kadry i płace”: 11.04.2016 – 17.05.2016, w godz. 09:00 – 14:00

Szkolenie zawodowe „Tworzenie stron www”: 18.04.2016 – 24.05.2016, w godz. 14:00 – 19:00

Szkolenie zawodowe „Grafika komputerowa”: 25.04.2016 – 02.06.2016, w godz. 09:00 – 14:00

3-miesięczny staż zawodowy: czerwiec – sierpień 2016

Indywidualne pośrednictwo pracy: sierpień – wrzesień 2016

ADRES ODBYWANIA ZAJĘĆ: Łódź, ul. Konstytucyjna 42c


HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW/CZEK II EDYCJI PROJEKTU

Identyfikacja potrzeb (doradztwo zawodowe): od 16.05.2016 (zajęcia wyznaczane indywidualnie)

Szkolenie zawodowe „Tworzenie stron www”: 01.06.2016 – 05.07.2016, w godz. 09:00 – 14:00

Szkolenie zawodowe „Grafika komputerowa”: 09.06.2016 – 13.07.2016, w godz. 09:00 – 14:00

Szkolenie zawodowe „Księgowość i kadry i płace”: 11.07.2016 – 12.08.2016, w godz. 09:00 – 14:00

3-miesięczny staż zawodowy: lipiec/sierpień – wrzesień/październik 2016

Indywidualne pośrednictwo pracy: wrzesień – październik 2016

ADRES ODBYWANIA ZAJĘĆ: Łódź, ul. Konstytucyjna 42c

 

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW/CZEK III EDYCJI PROJEKTU

Identyfikacja potrzeb (doradztwo zawodowe): od 08.07.2016 (zajęcia wyznaczane indywidualnie)

Szkolenie zawodowe „Grafika komputerowa”: 28.07.2016 – 02.09.2016, w godz. 09:00 – 14:00

Szkolenie zawodowe „Grafika komputerowa”: 29.08.2016 – 30.09.2016, w godz. 14:00 – 19:00

3-miesięczny staż zawodowy: wrzesień/październik – grudzień 2016/styczeń 2017

Indywidualne pośrednictwo pracy: grudzień 2016 - styczeń 2017

ADRES ODBYWANIA ZAJĘĆ: Łódź, ul. Konstytucyjna 42c

 

Projekt zokończył się 31.01.2017 r.

 

Projekt „Otwarte drzwi do zatrudnienia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.