EFS

ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ

2016-02-01

Projekt "ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ"

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia).

 


Strona internetowa projektu