Sale na posrednictwo pracy w projekcie "Otwarte dzwi do zatrudnienia II"

2019-01-30

 

Łódź dnia 30.01.2019

 

ROZEZNANIE RYNKU NR  PP/1.2.1/2019

 

 

W związku z realizacją projektu pn. Otwarte drzwi do zatrudnienia IIprzez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ul. Konstytucyjna 42c

92-203 Łódź

 

Charakterystyka przedmiotu zlecenia

 

1. Sale/ pomieszczenia na indywidualne konsultacje z pośrednictwa pracy  dla uczestników projektu,  łącznie około 60 osób (tj. 6 godz./osoba) , spotkania z uczestnikami 3h x2 dni. Łącznie 360 godz. Terminy: od 02/2019 do  06.2019

Szczegółowy opis:

 1. Sale/pomieszczeniawyposażone:min. 2 biurka, krzesła, tablica, stanowiska min.1 komputerowe z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, sale bez barier architektonicznych (opcjonalnie) z możliwością parkowania samochodu dla uczestników  poruszających się o kulach , na wózkach inwalidzkich korzystających z transportu samochodowego.  Zajęcia odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem dostosowanym do godzin odbywania staży przez Uczestników.

   

  Planowane terminy zajęć i liczba osób mogą ulec zmianie lub przesunięciu.

   

   

   

  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

  Ofertę cenową można  składać do Biura Projektu , 91-829 Łódź, ul. Zawiszy 10 ( IV piętro)  w godzinach pracy biura ( 9:00-15:00)  w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

   

   

   

  DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

   

  Adres: 91-829 Łódź, ul. Zawiszy 10 ( IV piętro)

  Dane kontaktowe: tel. 42 674-44-66, 507-794-982

   

   

  Zleceniobiorca  zobowiązuje się do pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumianej, jako:

  - realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego .

   

  Niniejsze zapytanie pozwoli na określenie wartości szacunkowej zamówienia w ramach rozeznania rynku,, z tego względu prosimy o podanie szacunkowego kosztu w załączonym formularzu wyceny, nawet jeśli nie jesteście Państwo zainteresowani realizacja usługi.

   

   

  W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do uzupełnienia oferty cenowej znajdującej się w załączniku i złożenie jej za pośrednictwem poczty/ osobiście na adres: 91-829 Łódź, ul. Zawiszy 10 ( IV piętro) , w godz. 9-15 lub przesłanie na adres e-mail: ceiron@ceiron.org.pl

   

   

  Potwierdzam otrzymanie w/w informacji.

   

   

   

  ______________________ ______________________________________

                          Data, podpis osoby otrzymującej.

   

   

   

   

   

   

   

  FORMULARZ WYCENY DO ROZEZNANIA RYNKU nr …………………………….

   

   

  Nazwa Wykonawcy

  lub pieczątka firmy

   

   

  Adres e-mail, do korespondencji

   

   

   

  LP

  USŁUGA

  CENA USŁUGI

  za 1 godzinę

  Brutto w zł

  1.             

  Koszt usługi:

   

  1. Sale/pomieszczenia na indywidualne konsultacje z pośrednictwa pracy 

      (za 1 godzinę/osoba)

   

   

  • Oświadczam, iż w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

   

   

   

   

   

   

  ……………………….……………..……

  ……………………….……………..……

  Data

  Czytelny podpis Zleceniobiorcy