Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi projektami realizowanym przez nasz ośrodek:

 

Dofinansowanie studiów podyplomowych dla Pracowników Sektora Oświaty.

Dotacja dla osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Szkolenia i staże zawodowe dla osób, które chcą się przekwalifikować.

 

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych.

Szkolenia i staże zawodowe.